Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Nieuws

Overig

Impact op gezinnen in 2021

We vinden het belangrijk dat de inzet van de vrijwilliger en de professionele coördinator van Samen Oplopen aanwijsbaar verschil maakt in de levens van de gezinnen. Daarom meten we de impact op gezinnen van onze ondersteuning. We volgen de gezinnen…

Lees verder

Overig

Twee verhalen uit de praktijk

Samen Oplopen zet zich in voor gezinnen en jongeren met veel stress en zorgen. Dat de gezinnen gelukkiger worden, de kinderen gezond opgroeien en dat ze kunnen meedoen in de samenleving is ons hoogste doel. Bijvangst is vaak dat alle…

Lees verder

Algemeen

Automatische data-analyse van de aanmeldingen en evaluaties

We volgen de impact van de brede steun van een vrijwilliger in een gezin bij Stichting Samen Oplopen al enige jaren. De afgelopen maanden heeft Green Digit B.V. voor ons een prachtige data-analyse gebouwd waarin getallen over het aantal gezinnen,…

Lees verder

Algemeen

Goud in handen met Samen Oplopen Jaarverslag 2021

Het jaaroverzicht van Samen Oplopen in 2021 is klaar: ‘Goud in handen’. We zijn er enorm trots op. Op alles wat we met elkaar bereikt hebben voor gezinnen en jongeren in 2021. En dat in een tijd dat het niet…

Lees verder

Overig

Goud in handen met Samen Oplopen Jaarverslag 2021

JV21 Infographics Samen Oplopen 2021

Lees verder

Algemeen

Goud in handen met Samen Oplopen Jaarverslag 2021

JV21 Infographics Samen Oplopen 2021 Goud in handen met Samen Oplopen Het jaaroverzicht van Samen Oplopen in 2021 is klaar: ‘Goud in handen’. We zijn er enorm trots op. Op alles wat we met elkaar bereikt hebben voor gezinnen en…

Lees verder

Vrijwilligers

Koppeling van een vrijwilliger aan een jongere

De 22 jarige Majed is 3 jaar geleden vanuit Jemen naar Nederland gevlucht. Hij woont hier alleen. Zijn familie is elders. Een jaar geleden werd Majed gekoppeld aan Annet. Majed eet regelmatig bij Annet. Haar man Bart is er dan…

Lees verder

Overig
MAEX impact meting Samen Oplopen

Maatschappelijke impact van Samen Oplopen volgens MAEX

In een samenleving waarin sociale en duurzame waarden onderdeel uitmaken van de economie (betekeniseconomie/donut economy) is is het van belang om maatschappelijke impact zichtbaar te maken, te meten en te kunnen managen. MAEX is het platform dat helpt maatschappelijke impact…

Lees verder

Overig

Nieuw kabinet: bijdrage aan hervormingsagenda jeugdzorg

Het nieuwe kabinet wordt over een paar dagen gepresenteerd. In de aanloop naar de kabinetsformatie is inhoudelijk veel voorbereidend werk gedaan, onder andere aan een hervormingsagenda voor de jeugdzorg. Bij de totstandkoming van de hervormingsagenda zijn veel partijen betrokken, maar…

Lees verder

Overig

Dora en Nasra uit Syrië: “Van Isolement naar hélemaal op de rit”

Om aan te geven hoe Samen Oplopen in de praktijk werkt beschrijven we met enige regelmaat een koppeling. Hieronder lees je het verhaal, de inzet en getallen van de koppeling tussen Dora en Nasra uit Syrië. Het verhaal Vader Edo,…

Lees verder

Overig

Pilotperiode voorbij: Samen Oplopen permanent ingebed in Amersfoort

Samen Oplopen startte op 1 januari 2019 als pilot in Amersfoort, uitgevoerd door Indebuurt033. Er is de afgelopen 3 jaar enorm veel moois gebeurd in gezinnen én met inwoners van Amersfoort die zich in zetten als vrijwilliger in een gezin.…

Lees verder

Verhalen

Joop vertelt hoe hij als vrijwilliger gezinnen helpt zelfredzamer te worden bij Samen Oplopen

Joop vertelt hoe hij als vrijwilliger bij Samen Oplopen gezinnen helpt om steeds meer zelfredzaam te worden door ze, met zijn hulp, steeds meer zelf te laten doen. Hij heeft nog steeds een vriendschappelijk contact met de gezinnen die hij…

Lees verder