Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Al vaker berichtten wij over het Collectief Informele Steun voor Kind en Gezin. Buurtgezinnen, Steunouder, Home-Start en Samen Oplopen verenigen zich al enige jaren en ontwikkelen vormen om in Nederland de informele steun voor kinderen en gezinnen breed op de kaart te zetten.

Door een subsidie van VWS (Deltaplan Jeugd) konden we afgelopen jaar een aantal producten ontwikkelen. Ze zijn scherp, kunstzinnig en vertellen de gezamenlijke visie, overeenkomsten en verschillen van de 4 programma’s. 

Je vindt op de kersverse website aantal uitingen:

  1. De wegwijzer waarin we vertellen waarom we informele steun zo waardevol vinden en hoe jij ons kunt helpen dit in jouw gemeente te organiseren. Ook lees je hier wat ons onderscheidt als vier organisaties. Zorg dat in jouw gemeente meerdere werkwijzen aanwezig zijn zodat we gezinnen en kinderen op allerlei manieren (met vrijwilligers!) kunnen ondersteunen.
  2. Uitlegvideo’s. Over informele steun voor gezinnen in het algemeen. Binnenkort volgt er per programma een video hoe we dat uitvoeren.
  3. Vier podcasts. Boeiende verdiepende gesprekken met onderzoekers, de initiatiefnemers, vrijwilligers, moeders van gezinnen. In een creatieve vorm. Gemaakt door Visionair Ordinair.

In podcast nummer 2 (alle vier de podcasts zijn los te beluisteren) hoor je onze initiatiefnemer Linda Otterman. Zij vertelt over haar drive en visie. Ook hoor je wijze mensen die vertellen hoe we met elkaar de zorg zouden kunnen veranderen en waarom dit nodig is. Wat het oplevert voor gezinnen, de jeugdzorg en waar het schuurt binnen de systemen in Nederland.

Linda Otterman vertelt waarom zij Stichting Samen Oplopen 12 jaar geleden oprichtte. Hoe zij zelf naast haar werk als professional méér ging doen voor gezinnen dan bij haar functie hoorde. Omdat voor gezinnen alles met elkaar te maken heeft. Zij zag dat ‘gewoon maar doen wat goed is op dat moment’ maakte dat gezinnen opknapten. Vanuit haar hart, vanuit het gedeeld mens-zijn.

De visie van Linda Otterman wordt omlijst door wijze woorden van een aantal experts:
Jitske Kramer: ‘Er zijn zoveel vraagstukken in de (jeugd)zorg. De kunst is om aan nieuwe initiatieven de ruimte te geven om nieuwe antwoorden op grootse vraagstukken te vinden.
Albert Jan Kruiter en Harry Kruiter, actieonderzoekers, van het instituut voor publieke waarden (IPW), geven aan welke waarde een vrijwilliger heeft in een gezin door de sterke verbinding die zij hebben. Ze komen zonder oordeel en zonder agenda. Vrijwilligers zijn veelal hoog opgeleid en hebben levenservaring. Vrijwilligers kunnen langdurig betrokkenzijn, dat kan een professional niet bieden en werkt juist in gezinnen met complexe problemen.
Elize Lam, die onderzoek deed naar de kracht van informele steun, vertelt hoe cruciaal de rol van de coördinator is. Bij Stichting Samen Oplopen is dat iemand die dezelfde achtergrond heeft als de doorverwijzers.
En dan nog Trix Reinders die als vrijwilliger Anouk en haar kinderen coachte en hielp. Trix Reinders is al 10 jaar een zeer bevlogen vrijwilliger bij Stichting Samen Oplopen en liep met heel wat gezinnen samen op totdat zij zelf de weg weer vonden. 

Wat zijn we toch blij met deze betrokken vrijwilligers! HULDE!

Zo willen we samen onze droom verwezenlijken: in alle Nederlandse gemeenten gezinnen ondersteunen door vrijwilligers. We versterken de veerkracht van ouders en kinderen door nieuwe waardevolle contacten dichtbij huis én voorkomen we (dure) jeugdzorg en kunnen kinderen thuis gezond opgroeien.

Categorie: Algemeen

← Terug naar nieuws