Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Samen Oplopen is gevestigd in Zeist en is in Zeist ook zelf uitvoerder. In andere gemeenten wordt Samen Oplopen uitgevoerd door een lokale zorg- of welzijnsorganisatie. Dit gebeurt volgens een licentiemodel waarbij Stichting Samen Oplopen de locaties steunt met begeleiding, ontwikkelde materialen, impactmeting en doorontwikkeling. De stichting werkt landelijk.

Stichting Samen Oplopen is een ANBI en heeft een vrijwillig bestuur, bestaand uit:

  • Eline Crins (voorzitter)
  • Frank-Diederik Pot (secretaris)
  • Trudy Slager (penningmeester)
  • Jeroen Brouwer

Zie hier het organogram van Samen Oplopen.

De activiteiten staan beschreven in het jaarverslag 2021.

De stichting wordt ondersteund door een Comité van Advies

  • Ella van Lingen (voorzitter raad van bestuur van Reinaerde)
  • Erwin Hagen (voormalig directeur-bestuurder Meander-Omnium en  zelfstandig adviseur sociaal domein)
  • Lex Staal (directeur Sociaal Werk Nederland)

Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig om met privacy en eventuele klachten. Klik hier voor onze klachtenprocedure en klik hier voor onze privacyregeling.