Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Het oordeel door het onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars luidt:

  • Mooie combinatie van inzet van krachten in de samenleving en ondersteuning van complexe problematiek met een lage drempel.
  • Kosten-batenanalyse laat duidelijk zien dat er hier sprake is van een meerwaarde én kostenbesparing passend bij de doelstelling van huidige Participatiewetgeving, Wmo en Jeugdwet.
  • De interventie is goed uitgewerkt waarbij gebruik is gemaakt van onderzoek dat al sinds 2013 wordt uitgevoerd.
  • De handleiding bevat zeer concrete ondersteunende materialen en besteedt aandacht aan de maatschappelijke impact die de interventie heeft.
  • De interventie is sterk verbindend en dat straalt uit naar vele levensgebieden
  • De interventie is laagdrempelig en niet intrusief

De beoordelaars zijn van mening dat de interventiebeschrijving voldoet aan de criteria van Goed Beschreven.

Je vindt de interventie Samen Oplopen in de databank Effectieve sociale interventies op Samen Oplopen | Movisie

Informatie over de databank vind je hier.

Categorie: Nieuws

← Terug naar nieuws