Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Met liefde delen we één van de vele situaties in gezinnen waar Samen Oplopen betekenis vol was. Ook maken we een inschatting van de bespaarde kosten. Dit keer een verhaal uit Brabant.

Familie Simons – Ouders terug in hun kracht

Dit hielp familie Simons op de rit:

  • Hulp bij structuur en dagritme
  • Opvoedingsvraagstukken rondom zoontje en hun toekomstige kind;
  • Taken tussen man en vrouw evenredig verdelen;
  • Regelmaat en grenzen aangeven.

De gezinssituatie en de vorm van hulp en steun

Het jonge gezin bestaat uit vader Timon, moeder Janice en een zoon Marwin. Moeder Janice is zwanger van haar tweede kindje. Uit psychodiagnostisch verslag komt naar voren dat Janice een vrij laag IQ heeft met een disharmonisch intelligentie profiel. Verbaal is ze erg zwak. Informatie opnemen duurt lang. Hierdoor is Janice onzeker en komen ook de hulpvragen naar boven zoals hierboven gesteld.

Vader Timon ziet de zwangerschap niet geheel zitten, vanwege financiële redenen en beperkingen in het huis. Na gesprekken met het sociaal wijkteam en ouders die hem hulp aanbieden ziet hij het wel zitten. Het sociaal wijkteam vraagt Samen Oplopen om steun en begeleiding en hulpvragen gezamenlijk op te pakken. Vrijwilliger Monica heeft ervaring in de psychiatrie en dit helpt zeer bij de problematieken van moeder.

Monica helpt bij de vragen die Janice heeft en ook met de structuur aan te brengen in het huishouden en de opvoeding. Hun zoontje Marwin vraagt veel aandacht, positief en negatief en Janice vindt het ingewikkeld om hier mee om te gaan. Door de handvatten binnen de opvoeding te geven, wordt Janice rustiger. Over de taakverdeling tussen vader en moeder wordt ook gesproken.

De vraag voor coördinatoren Ineke en Lisanne van Samen Oplopen is of er moet worden opgeschaald naar intensieve gezinsbegeleiding en opvoedondersteuning of dat Monica als vrijwilliger, met de backup van Lisanne als coördinator-hulpverlener, deze moeder zo kan ondersteunen dat opschalen niet nodig is. We besluiten er voor te gaan.

Monica bezoekt het gezin en hun zoontje elke week. Monica bouwt een band op met het gezin, hierdoor ontstaat er bij Timon en Janice, rust regelmaat en ruimte. Er ontstaat een positief klimaat binnen het huishouden en de opvoeding.

Na een traject van 1 jaar, is er nog steeds begeleiding binnen het gezin nodig, ook in verband met de zwakbegaafdheid van moeder en haar zwangerschap. Monitoren blijft belangrijk. Door de inzet, aandacht en ervaring van Monica is extra inzet van GGZ uitgebleven.

Maatschappelijke impact uitgedrukt in geld

ONDERWERPKOSTEN
KTG (keukentafelgesprek en kosten daaromheen).
Gemeente medewerker, € 80,-/uur, 8 uur
€ 640,-
Jeugdwet (ambulante gezinsondersteuning 312 uur,
24 maanden), € 65,-/uur gemiddelde prijs
€ 20.280,-
Sociaal wijkteam € 71,-/uur € 1.420,-
Bezoek medische zorg€ 124,-
Bespaard aan kosten€ 22.464,-
Kosten Samen Oplopen€ 3.500,-
Totale besparing€ 18.964,-

Categorie: Nieuws

← Terug naar nieuws