Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Samen Oplopen vindt het belangrijk te weten of onze manier van werken zinvol is. Dat onderzoeken we op verschillende manieren. Lees hier het artikel dat werd geschreven naar aanleiding van het onderzoek door het kenniscentrum van het lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning van de Hogeschool Utrecht.

We monitoren ook zelf: gezinnen evalueren hun situatie tijdens een intakegesprek, een tussentijdse evaluatie en wanneer de koppeling bij Samen Oplopen afgerond wordt (0-, 1- en 2-meting). We doen dit met een aangepaste vragenlijst die ontwikkeld is door bovengenoemd lectoraat. Door de evaluaties leren we wat de impact van een koppeling is. Ook gebruiken we de evaluaties om onze aanpak steeds te blijven ontwikkelen.

Stichting Samen Oplopen stelt de materialen voor monitoren beschikbaar aan de uitvoerende organisaties. De resultaten volgen we landelijk.

Impactmeting Samen Oplopen 2022

De impactmeting over 2022 laat zien dat Samen Oplopen positief uitwerkt op alle 9 leefgebieden.

Impactmeting Samen Oplopen 2021

We meten jaarlijks het verschil dat de ondersteuning door Samen Oplopen maakt in de levens van de gezinnen.

Impactmeting Samen Oplopen 2020

In 2020 hebben we de resultaten van de 0-meting en de 2-meting bij gezinnen weer op een rij gezet. Bij de uitkomsten valt het op dat gezinnen bij de intake de laagste scores toekennen de leefgebieden Psychisch welzijn en Financiën. Na het traject met Samen Oplopen ervaren ze op vrijwel alle leefgebieden verbetering  en het meest op Psychisch welzijn en Financiën.

Impactmeting Samen Oplopen 2019

In 2019 hebben we, na een looptijd van 2 tot 2,5 jaar, een flink aantal koppelingen kunnen afronden. We hebben dus ook een groot aantal eindmetingen gedaan. Gezinnen scoorden zichzelf hoger op élk van de 9 levensgebieden.

Kwalitatief vervolgonderzoek 2018

Een student pedagogiek deed in 2018 een kwalitatief vervolgonderzoek naar de impact van Samen Oplopen. Daaruit kwam naar voren dat alle respondenten de ondersteuning en begeleiding van Samen Oplopen als positief ervaren. Vooral, omdat Samen Oplopen goed aansluit bij de vrijwilliger en het gezin. Gezinsleden worden vrolijke en zelfstandiger en komen sterker in hun schoenen te staan. Ook het leefgebied Psychisch functioneren toont positieve vooruitgang.

Kenniscentrum Sociale Inovatie Hogeschool Utrecht, 2013

Van 2011-2013 heeft het Kenniscentrum ‘Sociale Innovatie’ van de Hogeschool Utrecht Samen Oplopen geëvalueerd en heeft geconstateerd dat de gezinnen op elk leefgebied verbeteren.

Gezinnen geven Samen Oplopen een 9!