Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Er zijn een heel aantal landelijke beleidsstukken geschreven de laatste tijd, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA). Gemeenten staan voor een grote maar mooie opdracht om meer aan preventie te doen, passende zorg te leveren en domeinen beter samen te laten werken. Wat zal dat fijn zijn voor inwoners! Vanuit de ‘informele steun voor gezinnen’ dachten we mee in de Hervormingsagenda Jeugd.

Gemeenten gaan aan de slag met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dat wil zeggen: weerbare, gezonde inwoners die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Ook Kansrijke start is hier een onderdeel van (waar Samen Oplopen een interessant aanbod voor heeft). Om uitvoering te geven aan dit akkoord en hebben vrijwel alle gemeenten financiën binnen de brede SPUK-regeling aangevraagd.

De akkoorden sluiten heel mooi aan bij wat Samen Oplopen beoogt: gezinnen bieden waar ze behoefte aan hebben, op alle levensgebieden. Want het leven van een mens is één geheel. De werkwijze van Samen Oplopen overschrijdt vanzelf al meerdere domeinen. We brengen Welzijn in Zorg of Zorg in Welzijn. En we bewegen ons binnen de Jeugdzorg en de Sociale basis. We pleiten al jaren voor het opheffen van de schotten tussen deze domeinen.

Aan de slag met de uitvoering van de akkoorden? Samen Oplopen is een kans daarvoor! Én we zijn een erkende interventie.
Movisie heeft een aantal erkende interventies op een rij gezet die gebruikt kunnen worden bij de thema’s van het GALA. Kijk voor Samen Oplopen onder het thema ‘versterken sociale basis’. Maar we maken ook impact op de thema’s ‘eenzaamheid’ en ‘mentale gezondheid’. We koppelen immers gezinnen, die vaak geïsoleerd leven, aan een vrijwilliger en hun netwerk in hun woonplaats. Gezinnen komen daardoor uit de negatieve spiraal, uitzichtloosheid, depressies en eenzaamheid. Omdat we onze werkwijze inbouwen in een zorg- of welzijnsorganisatie werken we lokaal goed samen met alle mogelijke organisaties die zich óók bekommeren om gezinnen. Dat sluit aan op het thema ‘integraal werken’.

Categorie: Nieuws

← Terug naar nieuws