Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Samen Oplopen: voor, met of na formele zorg

Zodra problemen in een gezin ingewikkelder worden, coachen we de gezinsvrijwilliger in wat hij/zij kan doen en níet moet doen. Ook gaat de coördinator zelf, als kortdurend hulpverlener, naar het gezin om te kijken wat zij kan doen, zodat de problemen weer behapbaar worden. Samen Oplopen wil op tijd problemen ombuigen, zodat professionele hulpverlening niet nodig is.

Samen Oplopen kan ook samen met de formele zorg hulp bieden of het overnemen van de zorg als deze moet stoppen. Waar de expertise van de coördinator te kort schiet, volgt doorverwijzing naar andere organisatie en wordt het gezin ‘warm’ overgedragen. Omdat de coördinator het gezin en het professionele netwerk goed kent, kunnen we vlot bepalen welke hulpverlening het best voor het gezin werkt. Samen Oplopen blijft betrokken bij het gezin en stemt af met de hulpverlening. Fluïde op- en afschalen dus. Zo bieden wij doorgaande steun aan het gezin.  

Informele hulp zo lang het kan, formele hulp als dat nodig is.

Samenwerking
Samen Oplopen werkt intensief samen met buurtteams en instanties zoals Sociaal teams, wijkteams, buurtcentra, Centrum voor Jeugd en Gezin, vluchtelingenwerk en welzijnsorganisaties. Samen Oplopen voorkomt regelmatig de noodzaak van het inzetten van professionele zorg en voorkomt daarmee (langdurige trajecten) zoals bij Thuisbegeleiding, Maatschappelijk Werk, schuldhulpverlening, Ambulante zorg, Thuiszorg, SAVE en geïndiceerde zorg.