Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

We zijn ontzettend blij dat we gezinnen en jongeren kunnen gaan steunen die het zwaar hebben in de gemeenten Hellendoorn, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten, Olst-Wijhe, Raalte en Ommen.

Stichting Evenmens gaat Samen Oplopen uitvoeren in haar hele werkgebied. Zij hebben een mooie bijdrage voor de komende drie jaar ontvangen van het Oranje Fonds en Kansfonds. Samen Oplopen opende de samenwerking met Evenmens online. Een feestelijke kennismaking met Annelies, Lucia, Helma en Miranda. Kijk mee in de vlog van die dag.

Annelies, Lucia, Helma en Miranda zijn vier ervaren, gedreven en hartelijke professionals die werkzaam zijn bij Evenmens en het lokale formele en informele netwerk goed kennen. Zij hebben al ervaring opgedaan met het project ‘gespecialiseerde gastgezinnen’. Gastgezinnen vangen kinderen op van gezinnen die wat ondersteuning kunnen gebruiken. Samen Oplopen helpt de gezinnen in hun eigen huis. Omdat ze bijvoorbeeld gevlucht zijn, alleenstaande ouder zijn, onze lastige samenleving niet goed begrijpen of in een minimumsituatie leven. Er kan veel spelen in gezinnen, maar soms kan het al heel veel betekenen als vrijwilligers met de kinderen een spelletje doen, meegaan naar de verloskundige, naar het consultatiebureau of een andere instantie. Ook bieden zij een luisterend oor, fietsen ze samen of kijken ze naar de post of financiën. Kortom: ze helpen om Nederland(s) te begrijpen. De levenservaring van de één kan immers de ander helpen.

Hulpverlening
Samen Oplopen kan er aan bijdragen dat ouders of kinderen geen of minder hulpverleners nodig hebben. Dat is belangrijk voor het gezin: het vergroot hun zelfvertrouwen, eigenwaarde en het geloof in de eigen kracht. Een vrijwilliger loopt een half jaar tot maximaal twee jaar met een gezin mee. Zij worden daarbij ondersteund door de coördinatoren van Evenmens. Waar nodig zoeken deze de samenwerking met andere organisaties, zoals welzijnspartners, gemeenten en professionele hulpverlening.

Contact
Evenmens is op zoek naar trouwe, betrouwbare en betrokken inwoners die het leuk vinden om wekelijks of om de week als coach op te trekken met een gezin dat het tijdelijk zwaar heeft of stress ervaart. Het kan ook gaan om een jongere die geen steun heeft van zijn ouders. Ook inwoners die hun deuren willen openen voor een kind voor een dagdeel of week zijn erg welkom.

Wilt u meer weten?
Kijk dan op de website van Evenmens: www.evenmens.nl/gezinsondersteuning.
U kunt ook contact opnemen met de coördinatoren via telefoonnummer: 0548 638 830 of per e-mail: info@evenmens.nl.

Kansfonds

Categorie: Organisatie

← Terug naar nieuws

Stichting Samen Oplopen wordt mede mogelijk gemaakt door Oranje Fonds