Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder
Nieuws

In memoriam Erwin Hagen  (mei 1964  –  juli 2024)

Erwin Hagen, een zeer betrokken lid van ons Comité van Advies is in juli 2024 op 60-jarige leeftijd plotseling overleden. We gaan zijn grote betrokkenheid, meedenken en adviezen missen en zijn dankbaar voor wat hij onze stichting bracht.

Lees verder

Nieuws
Samen Oplopen in Middelburg

Evaluatie van pilot in Middelburg

In verschillende plaatsen draaien we een driejarige pilot totdat Samen Oplopen als werkwijze structureel in een organisatie is ingebed. Al ruim 2 jaar is in Middelburg Vizita de organisatie die Samen Oplopen uitvoert. We bezochten Middelburg in juni en maakten…

Lees verder

Nieuws
Samen Oplopen spreekt tijdens jeugdartsencongres

Presentatie jeugdartsencongres

Linda Otterman, onze directeur en founder, gaf op het jeugdartsencongres aan tientallen jeugdartsen een presentatie over de samenwerking tussen informele zorg en formele zorg voor gezinnen. De GGD, die meestal de Jeugdgezondheidszorg (zoals consultatiebureaus) vormgeeft, is een grote doorverwijzer van…

Lees verder

Nieuws
Samen Oplopen gestart in Hilversum

Samen Oplopen gestart in Hilversum 

In Hilversum is Samen Oplopen vanuit Versa Welzijn, net als in Blaricum, Eemnes en Laren, gestart. We werkten de coördinator Roxanne Callenbach in samen met Renske van de Leemkolk en Rineke Bakhuis, de 2 nieuwe coördinatoren in Zeist. Mensen uit…

Lees verder

Algemeen
Renske en Angela lopen samen op Samen Oplopen

Uitbreiding Team Landelijk: Angela en Renske

Ons landelijk team is uitgebreid met 2 nieuwe personen: Angela Bruisten en Renske van Dorp. Angela neemt de kartrekkersrol over van Linda die in het najaar naar de achtergrond van Samen Oplopen zal gaan. Renske gaat verkennen waar zij organisaties…

Lees verder

Nieuws

Jaarverslag 2023 – Veerkracht

Het jaarverslag van 2023 is af! In dit jaarverslag kunt u lezen wat de impact van stichting Samen Oplopen in 2023 geweest is. Onze brede aanpak zorgt voor integratie, participatie, minder jeugdhulp en minder ondertoezichtstellingen. Gezinnen worden gelukkiger en de (jeugd)zorgkosten nemen…

Lees verder

Vacatures

Kartrekker voor Stichting Samen Oplopen (16-24 uur) – VERVULD

De stap wagen naar die zinvolle baan die écht het verschil kan maken in het leven van gezinnen, de jeugdzorg en het sociaal domein?
Wil je je opgedane ervaring als visionair, strateeg, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, welzijn of zorg inzetten voor een stichting die informele zorg verleent vanuit de kracht van er zijn voor gezinnen?Of heb je al ervaring in een dergelijke functie?

Lees verder

Algemeen

Mirelle loopt op met een alleenstaande moeder met 6 kinderen naast haar drukke baan als kinderarts.

We laten graag voorbeelden zien van ‘simpel’ samen oplopen met een gezin kan zijn en hoe ‘rijk’ doordat vrijwilligers én gezinnen plezier met elkaar hebben. Luister in deze video naar Mirelle die oploopt met een alleenstaande moeder met zes kinderen…

Lees verder

Nieuws

Landelijke Adviesraden Sociaal Domein

De koepel van Adviesraden Sociaal Domein nam op hun website en nieuwsberichten een helder artikel op over Samen Oplopen als goed voorbeeld voor gemeenten om invulling te geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA), GALA en de brede Spuk-regeling. De koepel…

Lees verder

Nieuws

Prijs voor Start Kansrijk van Samen Oplopen

Tijdens het 5-jarig jubileumfeest van Kansrijke start op 3 november 2023 sloten we de jubileumweek af met een feestelijke bijeenkomst in de Social Impact Factory in Utrecht. Daar kwamen ongeveer 120 professionals uit het medisch en sociaal domein, beleidsadviseurs en leden van…

Lees verder

Nieuws

De kracht van groepswerk binnen Samen Oplopen

‘Kansrijke Start’ heeft als doel dat de eerste 1000 dagen van een kind goed verlopen. Het is een programma binnen VWS en bestaat in 2023 vijf jaar. Samen Oplopen zorgt ervoor dat zwangeren 1000 dagen gekoppeld zijn aan een vrijwilliger…

Lees verder

Nieuws

“Samen Oplopen heeft een beetje mijn hart gestolen”

“Ik zie hoe mensen soms bijna verzuipen in alles wat er op ze afkomt. Door te helpen met kleine dingen krijgen ze weer vaste grond onder hun voeten”, zegt Godelieve, gezinsvrijwilliger. “Samen Oplopen kan ondersteunen in de volle breedte van…

Lees verder