Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Linda Otterman, onze directeur en founder, gaf op het jeugdartsencongres aan tientallen jeugdartsen een presentatie over de samenwerking tussen informele zorg en formele zorg voor gezinnen. De GGD, die meestal de Jeugdgezondheidszorg (zoals consultatiebureaus) vormgeeft, is een grote doorverwijzer van gezinnen.

Voorafgaand aan deze presentatie bespraken we wat het IZA (Integraal Zorg Akkoord) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) kan betekenen voor de jeugdartsen. De uitvoering van Samen Oplopen is een kans om stukken van het IZA, GALA en de hervormingsagenda Jeugd vorm te geven. Het sociale netwerk van gezinnen op een gezonde manier vergroten, doordat een levenswijze vrijwilliger met een gezin op allerlei gebieden meedenkt en meedoet, werkt preventief. Tevens helpt Samen Oplopen de sociale basis in te richten en is deze werkwijze een belangrijke brug tussen zorg en welzijn. Jeugdartsen zijn vanuit het medisch domein een belangrijke schakel naar het sociaal domein. Zij kunnen in hun eigen gemeente aangeven ‘Samen Oplopen’ voor gezinnen beschikbaar te willen hebben.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Angela Bruisten via e-mail of 06 2716 7218.

Categorie: Nieuws

← Terug naar nieuws

Samen Oplopen spreekt tijdens jeugdartsencongres