Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Ons landelijk team is uitgebreid met 2 nieuwe personen: Angela Bruisten en Renske van Dorp. Angela neemt de kartrekkersrol over van Linda die in het najaar naar de achtergrond van Samen Oplopen zal gaan. Renske gaat verkennen waar zij organisaties en gemeenten kan helpen om Samen Oplopen uit te voeren.

Angela Bruisten

Graag stel ik mezelf even voor. Mijn naam is Angela Bruisten en ik heb mijn hele loopbaan gewijd aan het werken binnen het sociaal domein. Eerst als hulpverlener in de Vrouwenopvang, daarna als leidinggevende bij o.a. landelijke kennisinstituten. Om vervolgens de afslag te nemen naar de jeugdhulp. Als kwartiermaker heb ik het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Zeist opgezet. Vervolgens heb ik impact proberen te maken als (strategisch) beleidsadviseur bij overheden, als regionaal programmaleider Transformatie Jeugdhulp en als directeur- bestuurder van de Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug.

Mijn nieuwe rol bij Samen Oplopen voelt als een natuurlijke voortzetting van mijn werk. Ik geloof sterk in de kracht van samenwerking tussen vrijwilligers, professionals en vrijwilligers die informeel een helpende hand bieden in het dagelijks leven van gezinnen met kleine en grotere zorgen. Als kind heb ik al ervaren hoe belangrijk het is om een netwerk te hebben dat informele steun biedt. Mijn bekendheid met Samen Oplopen gaat terug naar het begin in 2011, in die tijd heb ik het plan al omarmt. En nu heb ik me ook organisatorisch verbonden. Mijn eerste werkweken als kartrekker zitten erop en wat word ik blij van dit werk en de fijne samenwerking in het team. Ik ben onder de indruk van hoe Samen Oplopen is uitgegroeid en van alle inzet en steun van mensen en fondsen. Een diepe buiging is op zijn plaats voor al die vrijwilligers en Linda die dit mogelijk heeft gemaakt. Ik kijk uit naar de vele contacten en nieuwe samenwerkingspartners.

Renske van Dorp

Renske van Dorp is onlangs begonnen als Landelijk Groeicoördinator. Met haar ervaring als coördinator in Blaricum, Eemnes en Laren, zet zij zich sinds mei 2024 in om andere gemeenten en organisaties te informeren over de werkwijze van Samen Oplopen.

Renske: “Anderhalf jaar geleden kwam ik in aanraking met Samen Oplopen. Ik geloof sterk in de kracht en meerwaarde van de steun die onze gezinsvrijwilligers bieden. Op social media en netwerkbijeenkomsten vond ik het al een uitdaging om Samen Oplopen ook buiten mijn eigen regio te promoten. Op een dag besloot ik Linda Otterman te laten weten dat ik me daar graag structureel voor wilde inzetten. Zo is het balletje gaan rollen. De combinatie van werken met de gezinnen en vrijwilligers in de lokale praktijk en samenwerken met collega’s bij de Landelijke Stichting vind ik erg prettig. Ik kijk ernaar uit om samen te werken aan het vergroten van de impact van Samen Oplopen.”

Categorie: Algemeen Nieuws Organisatie

← Terug naar nieuws

Renske en Angela lopen samen op Samen Oplopen