Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Informatie voor nieuwe gemeenten

Zet budgetten voor jeugdzorg slimmer in en vergroot het rendement. Door formele zorg slim te combineren met informele zorg dalen de kosten en stijgt de kwaliteit.

Samen Oplopen transformeert de jeugdzorg door het combineren van informele en formele zorg voor gezinnen en jongeren. Zo is minder kostbare hulpverlening nodig.

Samen Oplopen onderscheidt zich van andere informele gezinssteun doordat het geschikt is voor gezinnen met meerdere problemen tegelijk. Daarnaast loopt een vrijwilliger mee ín het eigen huis van gezin, samen met de coördinator met hulpverlenersexpertise, die indien nodig kortdurende hulpverlening kan geven. Zo kunnen zij, samen met de ouders(s) of jongere, ingewikkelde problematiek behapbaar maken. Daardoor is er minder formele hup nodig.

Een plaatselijke welzijns- of zorgorganisatie voert Samen Oplopen uit. Stichting Samen Oplopen helpt daarbij en vult het Samen Oplopen letterlijk in. Een vernieuwende werkwijze die ingebed is in bestaande structuren.

In dit filmpje van 0.30 minuten hoort u wat een beleidsmedewerker van de gemeente zegt over Samen Oplopen.
In dit filmpje hoort u de manager formele zorg (CJG) vertellen over het werken met Samen Oplopen.

Voor informatie over Samen Oplopen in uw gemeente en landelijke stichting Samen Oplopen kunt u contact opnemen met: 
Linda Otterman (founder en directeur)
telefoonnummer 06 81136075  of lindaotterman@samen-oplopen.nl

Als je je leven goed op orde hebt, heb je heel wat door te geven. Daarom kunnen burgers, die hun leven goed op orde hebben, gezinnen en jongeren die het moeilijk hebben in hun eigen woonplaats goed helpen. Veel gezinnen hebben niet zo maar vanzelfsprekend een eigen sociaal netwerk.

Linda Otterman
Initiatiefnemer Samen Oplopen

Verhalen uit de praktijk

Gesprek met vrijwilliger van Samen Oplopen

Lees verder

Jacqueline, vrijwilliger bij Samen Oplopen vertelt

Lees verder

Joop vertelt hoe hij als vrijwilliger gezinnen helpt zelfredzamer te worden bij Samen Oplopen

Lees verder

Een eerlijk gesprek met vrijwilliger Anne over Samen Oplopen

Lees verder

Vrijwilliger Marieke komt al jaren bij haar gezin en kan door haar vertrouwensrelatie veel betekenen

Lees verder

Veelgestelde vragen

Waarom Samen Oplopen?

Veel gezinnen met complexe problemen krijgen professionele hulp. Toch sluit die vaak niet aan bij wat deze gezinnen écht nodig hebben. Daarom werkt het niet altijd. De huidige zorg voor gezinnen met meerdere problemen is duur, omdat er vaak veel partijen bij betrokken zijn.

Gemeenten hebben de opdracht de zorg te transformeren: minder hulpverlening en meer oplossen in het eigen netwerk. Maar wat te doen als gezinnen nauwelijks of geen sociaal netwerk hebben?

Samen Oplopen helpt gezinnen met het oplossen van hun problemen, waardoor minder hulpverlening nodig is. Een goed voorbereide gezinsvrijwilliger werkt nauw samen met een professionele hulpverlener; informele en formele zorg wordt gecombineerd. Door deze aanpak en het generalistisch werken in multi-problematiek kan Samen Oplopen óók informele steun geven aan gezinnen met complexe problemen. Doordat dit gebeurt binnen de structuren van een lokale (zorg)organisatie blijven de kosten laag.
Hier vind u twee uitgewerkte casussen met kostenbesparing (businesscases) sinds de inzet van Samen Oplopen.

Het belangrijkste doel is dat kinderen in hun eigen gezin gezond kunnen opgroeien.

Hoe werkt de uitvoering?

Samen Oplopen wordt uitgevoerd door een plaatselijke zorg- of welzijnsorganisatie. Dit zorgt voor een breed draagvlak en eenvoudige in lokale zorgstructuren. Wij ondersteunen de uitvoerende organisaties met kennis en expertise, regionale en landelijke bijeenkomsten, onderzoek, het delen van materialen, doorontwikkeling van het concept en een meting van de impact op de gezinnen.

Hoe en voor wie wij dit doen staat kort beschreven in : Samen Oplopen_A4.

Door onze samenwerking met Steunouder is het mogelijkheid Samen Oplopen met Steunouder (‘SOS’) door één coördinator te laten uitvoeren.  Bij ‘Steunouder’ wordt een kind een dagdeel per week bij een Steunouder opgevangen. Download onze gezamenlijke folder.

De voordelen in het kort
  • Geliefd door gezinnen
  • Kracht van de gezinsvrijwilliger: aansluiten op het dagelijks leven en band op gelijk niveau
  • Vrijwillige inzet, uitgevoerd door een zorgorganisatie
  • Voor Nederlandse gezinnen, migranten en vluchtelingen
  • Generalistisch, voor elk probleem in een gezin
  • Brug tussen informele en formele zorg (snel op- en afschalen)
  • Besparend voor de zorginnovatie en transformatie.

We lichten graag toe hoe uw gemeente baat kan hebben bij Samen Oplopen. Neem daarvoor contact op met Linda Otterman.

Samen Oplopen is actief in meerdere gemeenten.