Gemeente

Uitvoering

Samen Oplopen transformeert de jeugdzorg door het combineren van informele en formele zorg voor gezinnen en jongeren.

Zo is minder kostbare hulpverlening nodig. Een plaatselijke welzijns- of zorgorganisatie voert Samen Oplopen uit. Stichting Samen Oplopen helpt daarbij. Een vernieuwende werkwijze die ingebed is in bestaande structuren.

In dit filmpje van 0.30 minuten hoort u wat een beleidsmedewerker van de gemeente zegt over Samen Oplopen.
In dit filmpje hoort u de manager formele zorg (CJG) vertellen over het werken met Samen Oplopen.

Voor informatie over Samen Oplopen in uw gemeente en landelijke stichting Samen Oplopen kunt u contact opnemen: 

Linda Otterman (founder en directeur)

telefoonnummer 06 81136075  of lindaotterman@samen-oplopen.nl


Waarom Samen Oplopen?

Veel gezinnen met complexe problemen krijgen professionele hulp. Toch sluit die vaak niet aan bij wat deze gezinnen écht nodig hebben. Daarom werkt het niet altijd. De huidige zorg voor gezinnen met meerdere problemen is duur, omdat er vaak veel partijen bij betrokken zijn.

Gemeenten hebben de opdracht de zorg te transformeren: minder hulpverlening en meer oplossen in het eigen netwerk. Maar wat te doen als gezinnen nauwelijks of geen sociaal netwerk hebben?

Samen Oplopen helpt gezinnen met het oplossen van hun problemen, waardoor minder hulpverlening nodig is. Een goed voorbereide gezinsvrijwilliger werkt nauw samen met een professionele hulpverlener. Door deze aanpak en het generalistisch werken in multi-problematiek kan Samen Oplopen óók informele steun geven aan gezinnen met complexe problemen. Doordat dit gebeurt binnen de structuren van een lokale (zorg)organisatie blijven de kosten laag.
Hier vind u twee uitgewerkte casussen met kostenbesparing (businesscases) sinds de inzet van Samen Oplopen.

Het belangrijkste doel is dat kinderen in hun gezin gezond kunnen opgroeien.

Uitvoering

Samen Oplopen wordt uitgevoerd door een plaatselijke zorg- of welzijnsorganisatie. Dit zorgt voor een breed draagvlak en eenvoudige in lokale zorgstructuren. Wij ondersteunen de uitvoerende organisaties met kennis en expertise, regionale en landelijke bijeenkomsten, onderzoek, het delen van materialen, doorontwikkeling van het concept en een meting van de impact op de gezinnen. 

Hoe en voor wie wij dit doen staat kort beschreven in : Samen Oplopen_A4.

Door onze samenwerking met Steunouder is het mogelijkheid Samen Oplopen met Steunouder (‘SOS’) door één coördinator te laten uitvoeren.  Bij ‘Steunouder’ wordt een kind een dagdeel per week bij een Steunouder opgevangen. Download onze gezamenlijke folder.

Samen Oplopen in het kort

Samen Oplopen in het kort:

  • Geliefd door gezinnen
  • Kracht van de gezinsvrijwilliger: aansluiten op het dagelijks leven en band op gelijk niveau
  • Vrijwillige inzet, uitgevoerd door een zorgorganisatie
  • Voor Nederlandse gezinnen, migranten en vluchtelingen
  •  Generalistisch, voor elk probleem in een gezin
  • Brug tussen informele en formele zorg (snel op- en afschalen)
  • Besparend voor de zorginnovatie en transformatie.

We lichten graag toe hoe uw gemeente baat kan hebben bij Samen Oplopen. Neem daarvoor contact op met Linda Otterman.

Samen Oplopen is actief in meerdere gemeenten.

Als je je leven goed op orde hebt, heb je heel wat door te geven. Daarom kunnen burgers, die hun leven goed op orde hebben, gezinnen en jongeren die het moeilijk hebben in hun eigen woonplaats goed helpen. Veel gezinnen hebben niet zo maar vanzelfsprekend een eigen sociaal netwerk.
Linda Otterman
Initiatiefnemer Samen Oplopen
Scroll naar top