Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Het nieuwe kabinet wordt over een paar dagen gepresenteerd. In de aanloop naar de kabinetsformatie is inhoudelijk veel voorbereidend werk gedaan, onder andere aan een hervormingsagenda voor de jeugdzorg. Bij de totstandkoming van de hervormingsagenda zijn veel partijen betrokken, maar er ontbrak één cruciale partij: de vertegenwoordigers van informele zorg. Samen Oplopen maakt onderdeel uit van het Collectief voor Informele steun aan Kind en Gezin, en met dit collectief hebben we een bericht gestuurd aan Paul Blokhuis, als staatssecretaris van Volksgezondheid verantwoordelijk voor jeugdzorg. Het is een dringend beroep om de stem en de inzet van vrijwilligers die informele steun bieden mee te nemen in de hervormingsagenda Jeugdzorg.

Mail: 08-12-2021

Geachte heer Blokhuis,

zoals het er nu naar uitziet is er in januari een nieuw kabinet. Om dit nieuwe kabinet goed voor te bereiden op het zware dossier van de jeugdzorg, wordt al maanden gewerkt aan een hervormingsagenda. Bij de totstandkoming van deze hervormingsagenda zijn heel veel partijen betrokken. Eén partij ontbrak helaas aan alle overlegtafels. Hierdoor werd een cruciale stem voor de transformatie van de jeugdzorg niet gehoord. En dat is de stem van alle burgers die niet beroepsmatig, maar vrijwillig vanuit het hart, als medemens steun bieden aan kinderen en ouders en die daarbij professioneel begeleid worden door een coördinator. Uit onderzoek weten we dat sociale steun één van de belangrijkste beschermende factoren is voor kinderen en ouders voor wie de opvoeding niet gemakkelijk is. 

Op 2 juni stuurden meer dan 25 organisaties die informele steun organiseren in het jeugddomein een brandbrief naar informateur Mariëtte Hamer met daarin een pleidooi voor een sterkere positie voor informele steun in de zorg voor de jeugd. We sturen deze brief in de bijlage ter informatie mee. 

Een citaat:

‘Door het potentieel aan informele steun in de samenleving wezenlijk te erkennen en beter te benutten kan een trendbreuk in de zorg voor de jeugd worden gerealiseerd. Het beroep dat ouders doen op specialistische jeugdhulp zal dalen en wachtlijsten zullen korter worden. En nog veel belangrijker: we kunnen de beweging inzetten van een ‘ieder-voor-zich’ samenleving naar een ‘we-doen-het-met-elkaar-samenleving’. De groep burgers die zich inzet in het jeugddomein is nu al groot, maar er blijft nog heel veel hulp-potentieel onbenut.’

De hervormingsagenda is nagenoeg af. Wij doen hierbij nogmaals een pleidooi voor een prominente positie van informele steun in het nieuwe jeugdstelsel. Dit onderwerp mag niet ontbreken in de hervormingsagenda. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maria Wassink  van Steunouder en Leontine Bibo van Buurtgezinnen.

Tenslotte, wij hebben deze mail en de bijgaande brief ook toegestuurd naar uw collega’s van de directie Jeugd, Maatschappelijke Ondersteuning, Publieke Gezondheid, DG Langdurige zorg alsmede naar leden van de Tweede Kamer. 

 Het Collectief voor Informele Steun aan Kind en Gezin,

Gerda Groen namens Home-Start Nederland

Linda Otterman namens Samen Oplopen

Sandra de Goeij namens Meeleefgezin

Maria Wassink namens Steunouder Nederland 

Leontine Bibo namens Buurtgezinnen 

 

Categorie: Overig

← Terug naar nieuws