Onderzoek

Samen Oplopen vindt het belangrijk te weten of onze manier van werken zinvol is. Dat onderzoeken we op verschillende manieren. Lees hier het artikel dat werd geschreven naar aanleiding van het onderzoek door het kenniscentrum van het lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning van de Hogeschool Utrecht.

We monitoren ook zelf: gezinnen evalueren hun situatie tijdens een intakegesprek, een tussentijdse evaluatie en wanneer de koppeling bij Samen Oplopen afgerond wordt. Uit deze evaluaties kunnen we leren over wat de impact van een koppeling is.

 

Van 2011-2013 heeft het Kenniscentrum ‘Sociale Innovatie’ van de Hogeschool Utrecht Samen Oplopen geëvalueerd en heeft geconstateerd dat de gezinnen op elk leefgebied verbeteren.

Gezinnen geven Samen Oplopen een 9!
Lees hier het volledige onderzoek

Samen Oplopen doet haar eigen impactmeting bij gezinnen door een 0-, 1- en 2-meting. We doen dit met een aangepaste vragenlijst die ontwikkeld is door bovengenoemd lectoraat. Bij de aanmelding  nemen we een vragen- en scorelijst door, na een jaar doen we tussentijdse evaluaties en datzelfde doen we bij de afronding van de koppeling. Stichting Samen Oplopen stelt hiervoor materialen beschikbaar aan de uitvoerende organisaties. De resultaten volgen we landelijk.

Een student pedagogiek deed in 2018 een kwalitatief vervolgonderzoek naar de impact van Samen Oplopen. Daaruit kwam naar voren dat alle respondenten de ondersteuning en begeleiding van Samen Oplopen als positief ervaren. Vooral, omdat Samen Oplopen goed aansluit bij de vrijwilliger en het gezin. Gezinsleden worden vrolijke en zelfstandiger en komen sterker in hun schoenen te staan. Ook het leefgebied Psychisch functioneren toont positieve vooruitgang.

Lees hier het hele onderzoek.

Scroll naar top