Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Meer gezinnen helpen met minder inzet. Combineer formele en informele zorg, verkort de wachtlijsten, verlaag de werkdruk en geef medewerkers hun werkplezier terug.

Samen Oplopen wordt uitgevoerd door een plaatselijke zorg- of welzijnsorganisatie. Dit zorgt voor een breed draagvlak en eenvoudige in lokale zorgstructuren. De coördinator is in dienst bij de lokale zorg-of welzijnsorganisatie. Als een gemeente wenst om de uitvoering anders vorm te geven beslissen we samen welke vorm het beste is qua uitvoering.

Als landelijke stichting trainen en coachen we de nieuwe coördinator. Wij ondersteunen de uitvoerende organisaties met een handboek, materialen, kennis en expertise, regionale en landelijke bijeenkomsten, onderzoek, doorontwikkeling van het concept en een meting van de impact op de gezinnen. 

Hoe en voor wie wij dit doen staat kort beschreven in : Samen Oplopen_A4.

Door onze samenwerking met Steunouder is het mogelijkheid Samen Oplopen met Steunouder (‘SOSo’) door één coördinator te laten uitvoeren.  Bij ‘Steunouder’ wordt een kind een dagdeel per week bij een Steunouder opgevangen. Download onze gezamenlijke folder.