Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder
Renske van Dorp - Coördinator Versa Welzijn | Samen Oplopen

Renske van Dorp
rdorp@versawelzijn.nl

Samen Oplopen Laren verbindt vrijwilligers aan gezinnen die veel stress ervaren. Stress doordat gezinnen in een nieuw land wonen, weinig financiële armslag hebben, zwanger zijn maar weinig mensen kennen die hen kunnen steunen, alleenstaande ouder zijn of andere factoren die zorgen geven. De vrijwilligers leveren steun, zorg en begeleiding in het gezin. De coördinator met een hulpverleningsachtergrond begeleidt de koppeling van de vrijwilliger aan het gezin of een jongere.

We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers!
Als je je leven zelf op orde hebt, heb je heel wat door te geven! Vind je het leuk om een gezin of jongere te helpen?  Om als medeburgers uit te wisselen hoe je het leven ervaart en wat je voor elkaar kunt betekenen. Mee denken of mee doen, in de situatie van het gezin of met de jongere. Dat geeft zin én een vorm van verbinding die je anders wellicht niet had gemaakt. En als je dat spannend vindt: je wordt begeleid Renske. We willen graag dat vrijwilligers zich in kunnen zetten op een manier die past bij de eigen mogelijkheden, agenda en talenten.

Samen Oplopen Laren wordt uitgevoerd door Versa Welzijn. Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie in de Gooi- en Vechtstreek, Eemnes en Weesp.

Renske van Dorp is de coördinator en heeft een achtergrond als pedagoog. Zij begeleidt de gezinnen én vrijwilligers waar dat maar nodig is. Zij kan te zware problemen van de schouders van vrijwilligers halen, de kwaliteit bewaken in de gezinnen en zo nodig samenwerken met zorg.

Renske komt graag uitleggen wat Samen Oplopen kan betekenen aan gezinnen, vrijwilligers of doorverwijzers. Bel of mail haar gerust.