Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

We vinden het belangrijk dat de inzet van de vrijwilliger en de professionele coördinator van Samen Oplopen aanwijsbaar verschil maakt in de levens van de gezinnen. Daarom meten we de impact op gezinnen van onze ondersteuning.

We volgen de gezinnen continu op negen verschillende levensgebieden door hen te vragen bij aanmelding 35 vragen te beantwoorden en na een jaar weer. Bij afronding stellen we wéér dezelfde vragen. Zo kunnen we goed volgen of het in de loop van de tijd beter met hen gaat op bepaalde levensgebieden en wat de impact op de gezinnen is.

We zien dat vrijwel alle gezinnen op alle levensgebieden vooruitgaan door de inzet van Samen Oplopen. Heel soms komt het voor dat het slechter gaat tijdens de koppeling door allerlei nieuwe tegenvallende omstandigheden. Juist in tegenvallende gevallen helpt het dat vrijwilligers er zijn en dat ze blijven. Dat past helemaal bij de Presentiebenadering, die voor Samen Oplopen zo belangrijk is. En, interessant voor gemeenten: het bespaart nog steeds kosten in de zorg, daarover leest u hier.

De meting

De meting die Samen Oplopen gebruikt is ontwikkeld voor het onderzoek  naar Samen Oplopen door het lectoraat ‘Participatie, Zorg en Ondersteuning’ van de Hogeschool Utrecht (HU). Vanaf 2019 is de meting iets aangepast nadat we een Theory of Change invoegden en 4 doelen formuleerden binnen de stichting Samen Oplopen. De nieuwe meting is ontwikkeld in samenwerking met ‘Avance Impact’.

De vier doelen die we willen bereiken bij de ouders, kinderen en jongeren zijn: 1. ze worden zelfredzamer, 2. ze worden gelukkiger, 3. ze integreren en participeren en 4. de ouders en kinderen ontwikkelen zich gezond.

De uitkomsten van de impactmeting in 2021 leest u in dit document.

Categorie: Overig

← Terug naar nieuws