Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Samen Oplopen Utrecht wil graag dat gezinnen of jongeren, die veel stress en zorgen hebben, niet alleen hulp krijgen van een professional maar ook van een mede-burger die vrijwillig met hen mee denkt en doet, als zij dat wensen.

Lokalis biedt in het buurteam Jeugd en Gezin in Overvecht ambulante hulp  aan jeugd en gezinnen. Maar Lokalis wil ook dat gezinnen steun krijgen van mensen die er vrijwillig voor kiezen om hen te steunen. Daarom voert het Buurtteam Overvecht de werkwijze van Samen Oplopen uit.

Samen Oplopen koppelt inwoners uit Utrecht als vrijwilliger aan gezinnen of jongeren. De vrijwilligers leveren steun, zorg en begeleiding op een laagdrempelige manier door aan te sluiten bij de behoeften van het gezin. De coördinator van Samen Oplopen Utrecht begeleidt de koppeling van de vrijwilliger aan het gezin of een jongere. Ze legt laagdrempelig contact met de gezinnen en vrijwilligers. De gezinscoach van Lokalis werkt op professioneel niveau binnen het gezin aan de hulpvragen die er zijn. Een prachtige samenwerking van formele zorg en informele steun om zo met elkaar rondom het gezin te staan en het de steun te bieden die dat nodig heeft.