Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Samen Oplopen wordt uitgevoerd door een plaatselijke zorg- of welzijnsorganisatie. Dit zorgt voor een breed draagvlak en eenvoudige in lokale zorgstructuren. Wij ondersteunen de uitvoerende organisaties met kennis en expertise, regionale en landelijke bijeenkomsten, onderzoek, het delen van materialen, doorontwikkeling van het concept en een meting van de impact op de gezinnen.

In dit filmpje legt initiatiefnemer Linda Otterman uit hoe Samen Oplopen werkt. Ook komen een gezinsondersteuner en een moeder aan het woord.

De impact van Samen Oplopen is onderzocht en wordt voortdurend gemeten.


Door onze samenwerking met Steunouder is het mogelijkheid Samen Oplopen met Steunouder (‘SOS’) door één coördinator te laten uitvoeren.  Bij ‘Steunouder’ wordt een kind een dagdeel per week bij een Steunouder opgevangen (www.steunouder.nl).