Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder
  • Geliefd door gezinnen
  • Kracht van de gezinsvrijwilliger: aansluiten op het dagelijks leven en band op gelijk niveau
  • Vrijwillige inzet, uitgevoerd door een zorgorganisatie
  • Voor Nederlandse gezinnen, migranten en vluchtelingen
  • Generalistisch, voor elk probleem in een gezin
  • Brug tussen informele en formele zorg (snel op- en afschalen)
  • Besparend voor de zorginnovatie en -transformatie

We lichten graag toe hoe uw gemeente baat kan hebben bij Samen Oplopen. Neem daarvoor contact op met ons of kijk op de pagina voor gemeenten.