Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Door het teamwork van een gezinsvrijwilliger en een professionele hulpverlener als coördinator, kun je een gezin met meervoudige zorgen gerust doorverwijzen.

De kracht van Samen Oplopen is het teamwork van een gezinsvrijwilliger en een professionele hulpverlener (de coördinator) die samen het gezin steunen. Daardoor knapt het gezin weer op en groeien kinderen beter op.

Als professional ben je verantwoordelijk voor goede zorg voor gezinnen en hun kinderen. Soms hebben zij complexe problemen op meerdere gebieden tegelijk. Met jouw expertise kun je zo’n gezin uit de problemen helpen, maar door je professionaliteit heb je grenzen. Je hebt slechts beperkt tijd én je kunt niet vriendschappelijk optrekken met een gezin, terwijl het daar juist behoefte aan heeft.

Voor dat deel van de ondersteuning zet Samen Oplopen een gezinsvrijwilliger in. Wij zorgen ervoor dat deze goed wordt voorbereid en begeleid. De coördinator is zelf ook professioneel hulpverlener. Zij is nauw betrokken op het gezin en denkt op een professionele manier. Daardoor kun jij met een gerust hart afschalen.

Vrijwilligers ondersteunen met succes gezinnen met stress

Lees het artikel in Ouders Centraal

Wie kun je doorverwijzen

Wij zijn ervan overtuigd, dat gezinnen pas echt duurzaam opknappen als we elke stressfactor aanpakken. Samen Oplopen doet alles wat nodig is om de stress weg te nemen van gezinnen met opvoedvragen, in een minimumsituatie, met financiële problemen, een klein sociaal netwerk en alleenstaande ouders. Of denk aan een scheiding, eenzaamheid, een beperking of een depressie. Ook vluchtelingen met een verblijfsstatus, die nog niet goed zonder hulp kunnen, kunnen een maatje van Samen Oplopen goed gebruiken. Gezinsvrijwilligers die stevig in hun schoenen staan, denken en doen mee in de leefwereld van het gezin. In urgente en dagelijkse zaken, ook buiten kantooruren.

Coördinator met hulpverleningsachtergrond
De coördinator is zelf ook professioneel hulpverlener. Zij is nauw betrokken op het gezin en denkt op een professionele manier. Zo nodig kan de coördinator kortdurende hulp aan het gezin of de jongere verlenen. Als jij ook betrokken bent, dan in overleg met jou. Daardoor kun jij met een gerust hart afschalen.

De coördinator werkt nauw samen met onder andere Centra voor Jeugd en Gezin, Sociale Wijkteams en tweedelijnszorg.

Samen Oplopen met de formele zorg

Als je vermoedt dat een gezin of jongere bij Samen Oplopen past, zoek dan contact (link) met de coördinator.

Centrum voor Jeugd en Gezin (Sociaal wijkteam):

‘Samen Oplopen is een belangrijke partner voor het CJG. Wij kijken hoe we met minder middelen toch de juiste zorg kunnen bieden. Bij een aantal gezinnen treken we met Samen Oplopen op. Soms lukt het de hulpverlening sneller af te bouwen, doordat hun vrijwilliger meeloopt met het gezin. Samen Oplopen biedt aandacht, tijd, een luisterend oor en ondersteuning. En vooral overzicht en vertrouwen.’

Samen Oplopen is een belangrijke partner. Als CJG kijken we hoe we met minder middelen toch de juiste zorg kunnen bieden. Bij een aantal gezinnen treken we met Samen Oplopen op. Soms lukt het de hulpverlening sneller af te bouwen, doordat een vrijwilliger meeloopt met het gezin. Samen Oplopen biedt aandacht, tijd, een luisterend oor en ondersteuning. En vooral overzicht en vertrouwen.

Centrum Jeugd en Gezin Zeist