Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Ondanks de taalbarrière is er al snel een klik: Edaz, Asmi en hun 2 kinderen

Dit had het gezin nodig:

  • ✓ Een luisterend oor
  • ✓ Moeder uit haar isolement (en vader meer ruimte!)
  • ✓ Ondersteuning bij alledaagse zaken

Het verhaal  Vader Edaz woont al 18 jaar in Nederland, moeder Asmi woont hier sinds 7 jaar. Samen hebben ze 2 zoontjes. Het oudste zoontje heeft een taalachterstand en wordt onderzocht op autisme. Vader werkt 6 dagen per week in zijn naaiwinkel; moeder is thuis met de kinderen. Ze heeft een tijdje op taalles gezeten maar is daarmee gestopt omdat ze er te weinig van oppikte. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt eens per week een uur hulp en diagnosticeert Asmi met een laag IQ; Asmi heeft een Licht Verstandelijke Beperking. Dat zegt Asmi niks. Ze weet de weg naar onze samenleving niet te vinden en is eenzaam en somber…

Alle ballen in de lucht  Asmi begrijpt lang niet alles wat er om haar heen gebeurt en gezegd wordt. Edaz houdt alle ballen in de lucht; hij werkt, onderhoudt het contact met school en hulpverleners en zorgt voor de nodige ontspanning in het gezin. 

Op haar gemak Vanuit Samen Oplopen wordt vrijwilliger Marian aan het gezin gekoppeld. Ondanks de taalbarrière is er al snel een klik tussen haar en Asmi. Marian voelt goed aan waar moeder behoefte aan heeft en met handen, voeten en soms een knuffel weet ze haar op haar gemak te stellen. Ze zien elkaar elke week een dagdeel; soms iets meer, soms iets minder.

Brug  Marian neemt haar eigen kinderen soms mee naar het gezin of nodigt het gezin bij haar thuis uit. Door met Asmi te ‘praten’ stimuleert ze het oefenen van de Nederlandse taal. Marian gaat mee naar winkels en belt samen naar de huisarts, logopedist, het ziekenhuis en school. Ze support Edaz in zijn werkzaamheden en omgang met zijn vrouw en is de brug tussen het gezin en de hulpverlening. De coördinator zorgt dat de vrijwilliger haar grenzen bewaakt en denkt mee over te nemen stappen.

Ontspanning  Langzaam maar zeker ontstaat er wat meer rust en balans in het gezin. Moeder ziet Marian als ‘anders’ dan een hulpverlener en dat brengt wat ontspanning. Om een duurzame balans te bereiken is een langer traject nodig.

Dit hebben we voorkomen  Dankzij de gezinsvrijwilliger Marian en haar coördinator zijn de volgende kosten voorkomen*:

  • Wekelijks eerstelijns psycholoog: 50 uur x € 80 = € 4.000
  • Maatschappelijk werk (wekelijks, later minder, gedurende 8 maanden – ongeveer 50 afspraken a een uur) 50 x € 65 = € 3.250
  • Sociale activering: € 3.750
  • Jeugdhulp: € 7.500
  • Raad voor de kinderbescherming: € 3.500
  • Thuisbegeleiding: 1 jaar lang wekelijks 2×2 uur (100 uur), na 1 jaar 1x 2 u (50 uur) = 150 x € 65 = € 9.750

Het totaal van de uitgespaarde kosten in dit gezin is € 13.250,-. De begeleiding door Samen Oplopen in dit gezin kost € 2.500,-

Daarboven op komt dat de kans op 2 uithuisplaatsingen reëel was geweest gezien de LVB van moeder en vader die aan het eind van zijn kunnen is:

  • Uithuisplaatsing Kind: 2x € 40.000 = € 80.000

Uitgespaarde kosten bedragen dan in totaal € 93.250. De begeleiding door Samen Oplopen kost per jaar: € 2.500,-

*volgens maatschappelijk prijslijst ‘Zicht op effect’ (Movisie, juni 2016)

 

Categorie: Overig

← Terug naar nieuws

Samen Oplopen - er zijn voor gezinnen en jongeren