Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

We delen graag een voorbeeld uit de praktijk. Maak kennis met Meyra, Cara en Astrid.

“Ik heb weer rust in mijn hoofd en het gaat goed met de kinderen”

Meyra heeft twee kinderen: een 9-jarige dochtertje en een 5-jarig zoontje. Meyra heeft een problematische scheiding achter de rug en zowel zijzelf als haar kinderen hebben hier veel last van. Meyra heeft weinig mensen om haar heen die haar kunnen helpen. De scheiding en de zorg voor de kinderen drukken zwaar op Meyra en ze komt psychisch steeds meer in de problemen. Meyra wordt opgenomen op een psychiatrische afdeling en de kinderen worden twee maanden bij een ander gezin geplaatst.

Cara heeft een warme band met Meyra en de kinderen
Als Meyra na de opname weer naar huis mag, krijgt ze begeleiding vanuit de GGZ en een opvoedondersteuningstraject. Het Sociaal Team schakelt op dat moment ook Samen Oplopen in via coördinator Astrid. Astrid koppelt de 72-jarige Cara aan het gezin, als vrijwilliger. Door haar warme persoonlijkheid en levenservaring bouwt Cara snel een goede band op met Meyra en haar kinderen. 

De inzet van Samen Oplopen
Astrid neemt met haar hulpverlenersachtergrond zaken op die passen bij een hulpverlener, zoals schakelen met de GGZ, het Sociaal Team, het regelen van allerlei activiteiten voor de kinderen, contacten met de sociale dienst, enz. Astrid spreekt in het begin wekelijks met het gezin, de hulpverleners en de vrijwilliger. Later bleek eens per 2 maanden bellen genoeg. Cara steunt Meyra, als vrijwilliger, in het voorbereiden van de afspraken en gaat er mee naar toe. Ook coacht zij moeder en speelt met de kinderen.

In samenwerking met het wijkteam nemen wij geleidelijk aan de begeleiding vanuit de zware formele zorg over en kan er worden afgeschaald. Zo vormt Samen Oplopen de brug tussen de formele en informele zorg.

Rust in het gezin, op zoek naar werk
Anderhalf jaar verder gaat het inmiddels goed met Meyra: ze is psychisch stabiel en op zoek naar werk. Ze heeft een eigen sociaal netwerk en is actief betrokken in de buurt. Meyra onderneemt leuke dingen met de kinderen en gaat vaak met ze naar buiten of op pad. Er is meer rust en minder stress in het gezin, waardoor de kinderen gelukkiger en gezonder opgroeien.

Kostenplaatje en besparing door Samen Oplopen
Daarnaast berekenen wij via realistische aannames wat er is voorkomen aan zorg. Hier ziet u de geschatte kosten (€ 145.350) die zijn uitgespaard, nadat Samen Oplopen is ingezet.

Bij lichtere problematiek is de besparing rond de € 30.000 per traject.

Lees hier meer over 2 casussen met berekende kosten besparing.

Categorie: Organisatie

← Terug naar nieuws