Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Wij vinden het heel belangrijk te volgen welk effect de inzet van vrijwilligers en professionele coördinatoren heeft op de gezinnen. Dat doen we door een jaarlijkse impactmeting waarin we ontwikkeling op 9 levensgebieden volgen en kijken of we onze 4 doelen halen. In 2020 hebben we de resultaten van de 0-meting en de 2-meting weer op een rij gezet.

Na het traject met Samen Oplopen ervaren ze op vrijwel alle leefgebieden verbetering  en het meest op Psychisch welzijn en Financiën. We weten ook dat kinderen die opgroeien in armoede grote achterstanden oplopen, tot een achterstand in hersenontwikkeling toe.
Samen Oplopen speelt een belangrijke rol in het verminderen van armoede en de negatieve gevolgen ervan.
Daar zijn we erg blij mee en trots op!

Ook halen we onze doelen: Gezinnen worden zelfredzamer,  gelukkiger, ze integreren/participeren en ontwikkelen zich gezond. Lees meer over de resultaten van de impactmeting 2020.

Mocht u nou in één oogopslag een aantal gegevens over Samen Oplopen willen zien, open die dan hier

Categorie: Organisatie

← Terug naar nieuws