Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

‘Buurtgezinnen, Steunouder, Meeleefgezin, Home-Start, Samen Oplopen…

Is dat niet allemaal ongeveer hetzelfde?’

Deze vraag krijgen wij regelmatig.

Ja, we zetten ons allemaal in voor informele steun aan kind en gezin. Daardoor worden gezinnen met veel stress ontlast, vergroot de veerkracht van ouders, ontstaan er waardevolle contacten en groeien kinderen gezonder op.

Het onderscheid zit hem vooral in de uitvoering. Over het algemeen zorgen Buurtgezinnen (in de meeste gevallen), Steunouder en Meeleefgezin dat een kind uit een gezin waar stress ervaren wordt, kan meedraaien in een fijn steungezin. Kijk voor de aanpak en doelgroep op de websites van onze collega’s. Deze programma’s zijn er vooral om een gastvrij thuis aan het kind te bieden en verwijzen door bij problemen rond de ouders.

Vrijwilligers van Home-Start komen ín gezinnen, net als Samen Oplopen.
Home-Start is er voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen.
Samen Oplopen zorgt ook dat een vrijwilliger ín het kwetsbare gezin gaat meedraaien. Hij/zij denkt en doet mee in het leven van een gezin en helpt de ouders om een breed scala aan problemen op te lossen. Het kan gaan over opvoeding, maar vaak gaat het om hulp bij financiële problemen, lastige papieren, taal, de samenleving niet begrijpen, integreren, problemen op school of niet kunnen uitvoeren wat instanties. De professionele coördinator van Samen Oplopen kan zelf ook kortdurend hulp verlenen aan het gezin. Daarin onderscheiden we ons van deze collega-projecten. We lopen vaak op met gezinnen met complexe problematiek.

Zo vullen de verschillende programma’s elkaar aan en kan Samen Oplopen met elk van de genoemde programma’s samenwerken in een gemeente.

Meer informatie?
Wilt u méér weten over de speciale aanpak van Samen Oplopen? Bel dan gerust met Linda Otterman, directeur: 06-81136075.

 

 

 

Categorie: Overig

← Terug naar nieuws