Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Gezinnen ondersteunen waardoor ze ontspannen en

zich kunnen ontwikkelen

Op onze verjaardag – 19 januari – verraste het bestuur ons met een prachtige jubileumfilm waar niet alleen de bestuursleden zelf maar ook een vrijwilliger, het Comité van Advies, het Oranje Fonds en een wethouder aan meewerkten. En tijdens een ingetogen feestelijke ‘bijeenkomst’ vertelden een moeder en vrijwilliger van het eerste uur over de kracht van Samen Oplopen. We blikken terug op 10 jaar succes en kijken vooruit naar mooie nieuwe kansen!

Stichting Samen Oplopen werd op 19 januari 2011 opgericht en helpt al 10 jaar gezinnen die kampen met stress en zorgen. Door vrijwilligers te laten meelopen met deze gezinnen, laten we ze weer geloven in hun eigen kracht. De vrijwilligers worden op hun beurt begeleid door professionele experts uit het werkveld van zorg en welzijn.

Steeds meer gemeenten
De afgelopen jaren zijn de activiteiten van Samen Oplopen een succes gebleken. Als eerste in de gemeente Zeist en de laatste jaren in steeds meer gemeenten die de zorg voor jeugd willen veranderen. Het blijkt dat we goed zijn in het op maat aansluiten bij de behoeften en wensen van gezinnen, vrijwilligers, organisaties en gemeenten.

Gezond en kansrijk opgroeien
In de afgelopen tien jaar droegen we bij aan het verminderen van zorgen, het opbouwen van duurzame vriendschappelijke contacten en het kunnen meedoen in de samenleving voor honderden ouders en jongeren en bij duizenden kinderen. Door hen gedurende zo’n twee jaar te begeleiden, nam de stress af en kon het hele gezin weer goed draaien. Zo kunnen kinderen gezond en kansrijk opgroeien bij hun eigen ouders. De vrijwilligers blijven meestal ook ná de koppeling betrokken omdat het contact voor beiden zo waardevol is. We volgen onze resultaten door middel van impactmetingen.

Succesbepalende factoren
Samen Oplopen heeft haar meerwaarde in de zorg intussen dus ruimschoots bewezen. De inzet van eerste- en tweedelijnszorg is verminderd of voorkómen. Problemen worden eerder gesignaleerd, aangepakt en opgelost. Escalatie hiervan wordt voorkomen en de inzet  van de (jeugd)zorg neemt significant af. Niet alleen voor de gezinnen en jongeren is dit een fantastische uitkomst. Ook ketenpartners hebben belang bij de inspanningen van de Stichting. Zeker in tijden van bezuinigingen binnen het sociaal domein en de jeugdzorg.

In het najaar van 2020 hebben we met het bestuur opnieuw nagedacht over onze missie en gekeken naar manieren om onze expertise te delen met nog meer gemeenten en organisaties.

We benoemden de volgende succesbepalende factoren:

  • Helpen zonder doel en waardeoordeel
  • Acteren op wat er op dat moment speelt en nodig is in/voor het gezin
  • Proactief denken en handelen, samen met het gezin
  • Inspelen op nieuwe zorgen en/of ontwikkelingen in het gezin
  • Afstemming en ondersteuning voor de vrijwilliger met een professionele coördinator met hulpverlenersexpertise die de zorg ánders wil gaan verlenen met ondernemingszin en een warm hart.

Ons verlanglijstje
Eén van onze wensen voor 2021 is om Samen Oplopen te laten groeien zodat nog meer kwetsbare gezinnen in de positieve spiraal komen. Helpt u mee? Dat zou ons grootste cadeau zijn! U helpt ons bijvoorbeeld door onze aanpak onder de aandacht te brengen in uw eigen organisatie, gemeente of netwerk. Mocht u financieel willen bijdragen aan ons werk, dan zijn we ook daar heel blij mee.

Namens het hele team van Samen Oplopen wens ik u veel liefde en kracht toe.

Linda Otterman, initiatiefnemer en directeur Stichting Samen Oplopen
Tel: 06-81136075

Categorie: Organisatie

← Terug naar nieuws