Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder

Welbevinden, participatie en ontwikkeling van de gezinsleden

Door het koppelen van gezinnen aan vrijwilligers dragen wij bij aan het welbevinden van gezinnen. Bij de intake en afronding hanteren wij een beoordelingssysteem (nulmeting en twee-meting). De beoordeling wordt gedaan door gezinnen. Zij kruisen op een invullijst aan hoe zij hun situatie inschatten op 9 verschillende leefgebieden.
Voor deze tussenrapportage hebben wij bij 7 gezinnen een onderzoek gedaan naar de uitkomsten van de nulmeting (intake) en twee-meting (afronding/evaluatie) Bij elke vraag kunnen gezinnen punten geven tussen de 1 (gaat helemaal niet goed) en de 4 (gaat heel goed)

Hier is het volgende uitgekomen:

Zelfredzaamheid
Bij zelfredzaamheid hebben wij de vragen vergeleken die oa gaan over het zelfstandig financiën kunnen beheren, het kunnen lezen en begrijpen van de post, het om hulp durven vragen, Nederlands kunnen lezen en schrijven, je kinderen goed kunnen verzorgen, je gezond voelen, gezond eten en voldoende bewegen.
Hierbij geven de gezinnen zelf aan vooruit te zijn gegaan. Gemiddeld genomen zijn de gezinnen met 0,7 punt gestegen.

Meedoen in de samenleving, integreren
Bij dit onderwerp hebben we de vragen vergeleken die oa gaan over zelfstandig je administratie kunnen doen, goed Nederlands kunnen lezen en schrijven, hulp nodig hebben van de professionele hulpverlening, contact hebben met je buurtgenoten, genoeg mensen om je heen hebben om je verhaal aan te vertellen en of het goed gaat met je kinderen.
Hierbij geven de gezinnen zelf aan vooruit te zijn gegaan. Gemiddeld genomen zijn de gezinnen met 0,7 punt gestegen.

Het gelukkig voelen
Bij dit onderwerp zijn de vragen vergeleken die oa gaan over het psychisch functioneren. Denk hierbij aan het ervaren van stress, eenzaamheid, angst, onzekerheid, verdriet.
Maar ook aan het fijn wonen en of je dingen graag doet die je wilt doen.
Hierbij geven de gezinnen zelf aan vooruit te zijn gegaan. Gemiddeld genomen zijn de gezinnen met 0,8 punt gestegen.

Het ontwikkelen op gezond, emotioneel, sociaal en lichamelijk gebied
Bij dit onderwerp zijn de vragen vergeleken die oa gaan over het psychisch functioneren, lichamelijk functioneren en zingeving. Ook de vragen die gaan over het hebben van vrijwilligerswerk of betaald werk en hebben van contact met school/opvang van de kinderen zijn hierin meegenomen.
Hierbij geven de gezinnen zelf aan vooruit te zijn gegaan. Gemiddeld genomen zijn de gezinnen met 0,4 punt gestegen.

Uitspraken van gezinnen
• Ik heb geleerd voor mijzelf op te komen. Ik durf afspraken te maken ook met instanties. Ik weet hoe ik kan mailen etc. en anders weet ik hoe ik hulp kan vragen.
• Ik heb geleerd mijn hart open te stellen. Door het delen van dingen, voel ik minder pijn in mijn hart
• Ik had de wens om meer Nederlanders te ontmoeten en dit heb ik gekregen door de ondersteuning van Samen Oplopen. Met de vrijwilligers heb ik nog steeds contact ondanks dat het bij Samen Oplopen is gestopt.
• Ik vond het fijn dat de coördinator contact had opgenomen met de sociale dienst en de situatie in begrijpelijke taal nog een keer aan mij heeft uitgelegd. Ik begrijp soms de Nederlandse samenleving niet en raak gefrustreerd en maak dan keuzes die niet handig zijn.
• Het fijnst vond ik dat er altijd iemand was op wie ik kon terugvallen, daar heb ik het meest aan gehad.
• Ik ben heel blij met Samen Oplopen. Ik heb veel hulp gekregen van de vrijwilliger en de coördinator. Het was erg moeilijk voor mij een paar jaar geleden, maar nu ben ik heel blij. Ik heb een babyjongen, ik ga naar het MBO en ik heb hulp gehad bij de advocaat.

Cijfer
Aan deze 7 gezinnen is gevraagd een cijfer te geven aan Samen Oplopen. We krijgen gemiddeld een 9!

Categorie: Overig

← Terug naar nieuws