voor wie

 
Gezinnen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet spreken, onze procedures niet kennen en snappen en hier bijna niemand kennen, weten soms niet hoe ze dingen moeten aan pakken.
 
Maar ook gezinnen waar sprake is van scheiding, financiële problemen, eenzaamheid, een beperking of zorgen, door welke oorzaak dan ook, komen er vaak niet alleen uit.
 
Vaak kan Samen Oplopen helpen om weer structuur en perspectief te zien. Met behulp van vrijwilligers helpen we het gezin daar waar hulp bij nodig is. De duur van de koppeling varieert  van een half jaar tot twee jaar.
 
Onze doelgroepen zijn: gezinnen, vrijwilligers en professionals.

gezinnen

 

Als je veel zorgen hebt, je er als ouder alleen voorstaat en het allemaal niet geregeld krijgt terwijl je er alles aan probeert te doen om het goed te laten gaan, is het fijn om een steuntje in de rug te krijgen. Samen Oplopen kan met je meelopen, mee denken of mee doen in je gezin. Misschien ben je al vanaf je geboorte Nederlander, of woon je hier nog maar net. Steun van een mede-burger kan veel betekenen.

 

Wanneer je je aanmeldt voor hulp via onze contactpagina of wanneer je via het Centrum voor Jeugd en Gezin of een andere zorghulpverlener bij ons terecht komt, gaan wij kijken hoe we kunnen helpen. Waarbij jij aangeeft wat jou zelf niet lukt.

 

Eén van onze vrijwilligers loopt dan een tijd lang met jou mee, zolang dat nodig is. Om jou en je gezin te helpen bij de dingen die nodig zijn. Bijvoorbeeld het op orde maken van je huis of papieren, meedenken in opvoeden van je kinderen, het zoeken naar werk of meegaan naar een instantie.

 

Of gewoon een praatje, een luisterend oor, oplossingen bedenken voor je zorgen en vragen of samen iets leuks doen. Met jou of de kinderen. Dat het goed gaat met jouw kinderen in het gezin is voor ons een belangrijk. Het kan dus van alles zijn, als het past bij jou én de vrijwilliger.

 

Soms lukt het even niet alleen, en dan kan het samen. En zodra jij en je gezin het weer zelf kunnen, hebben we ons doel bereikt.

“Onze vrijwilliger komt één keer in de week en is erg aardig. Hij helpt ons met allerlei dingen en is het is heel gezellig als hij er is. Hij oefent geen druk uit maar denkt gewoon mee en helpt ons ruimte in ons hoofd en huis te creëren. De humor en warmte die hij iedere keer meebrengt is heel waardevol voor ons.”

vrijwilligers

 

Wil jij graag iets doen voor een gezin in jouw omgeving dat wat meedenk- of meedoe-kracht kan gebruiken?

 

Meld je dan aan als vrijwilliger bij Samen Oplopen via onze contactpagina. Eén van onze zorgcoördinatoren neemt contact met jou op, komt goed luisteren wat jij kunt en wilt  en brengt je in contact met een gezin waar jij toegevoegde waarde kunt bieden.

 

De problemen die binnen gezinnen kunnen spelen zijn vaak heel breed en jij kunt hulp bieden in brede zin, van het invullen van formulieren tot het bieden van een luisterend oor. Van naar buiten gaan met de kinderen tot samen een fiets kopen of zwemles regelen. Bij het leren van de Nederlandse taal tot het helpen bij de inburgering. Maar net wat bij jou past.

 

Wat hierbij belangrijk is, is dat je ook je eigen grenzen bewaakt. En op tijd aangeeft wat je wel en niet wilt of kunt doen. Daarom heb je een korte lijn met onze professionele zorgcoördinatoren, die benaderbaar zijn als je ergens mee zit. Zij kennen de gezinnen ook goed en kunnen zo nodig te zware problemen van je schouders halen. Daarnaast worden er start-, thema- en intervisiebijeenkomsten georganiseerd waar je aan deel kunt nemen.

 

Wat je ervoor terug krijgt? Veel voldoening, omdat je echt iets kunt betekenen. Daarnaast geven veel van onze vrijwilligers aan dat het contact met het gezin hun eigen leven verrijkt.  Omdat je wel bij elkaar in de buurt woont, maar elkaars leefwereld totaal niet kent.

“Direct contact met mensen en iets voor ze kunnen betekenen geeft mij veel voldoening. Door met de gezinnen mee te lopen, ontdek ik zelf hoe bureaucratisch alles hier werkt en dat er nog zoveel mogelijkheden zijn om processen te verbeteren. De gezinnen waarderen het dat ik meega en ik krijg de kans om de brug te slaan tussen mensen achter hun bureau (werk wat ik vroeger zelf deed) en degene die ik help. Ik zie mensen veranderen en weer in hun kracht komen.”

professionals

 

In het brede veld van de gezondheidszorg verandert veel. Naast het feit dat er flink bezuinigd moet worden, is het besteedbare budget per 2015 overgeheveld naar de gemeentes. Binnen veel gemeentes ligt de nadruk op samenwerken, voor elkaar zorgen. Als mensen het niet meer zelf kunnen redden is het belangrijk dat er een vangnet is voor de meest kwetsbare mensen.

 

De vrijwilligers van Samen Oplopen zijn een vangnet voor de kwetsbare gezinnen. Zij proberen het netwerk van het gezin te vergoten en zwaarte, zoals armoede, te verlichten.

 

De professionele coördinatoren van Samen Oplopen begeleiden de gezinnen en vrijwilligers en onderhouden contacten met betrokken zorgorganisaties om de kwaliteit en grenzen te bewaken. Daarnaast verlenen de coördinatoren ook zelf zorg en begeleiding aan de gezinnen als de vrijwilliger dat niet kan. Zo hoeft er geen ‘derde’ hulpverlener in het gezin te komen en kan Samen Oplopen generalistisch werken. Waar de expertise van de coördinator te kort schiet, volgt doorverwijzing naar andere zorg- of vrijwilligersorganisaties.

 

Ook is er aandacht voor het uitbreiden van het sociale netwerk van het gezin, het bestrijden van armoede en participatie. Het belang van de kinderen in de gezinnen staat voorop.

 

Centraal staat dat professionals, vrijwilligers en de gemeente nauw met elkaar samenwerken. Bij het zoeken naar de best passende oplossing kijken we niet alleen naar de hulpvraag maar ook naar de persoonlijke situatie van de vrager. Dan kan de oplossing daar zoveel mogelijk op afgestemd worden.

 

Samen Oplopen werkt intensief samen met buurtteams en instanties zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, vluchtelingenwerk en welzijnsorganisaties. Samen Oplopen voorkomt regelmatig de noodzaak van het inzetten van professionele zorg en voorkomt daarmee (langdurige trajecten) zoals bij Thuisbegeleiding, Maatschappelijk Werk, Sociale Dienst, Ambulante zorg, Thuiszorg, een Saveteam, Jeugdzorg en geïndiceerde zorg.

Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist:

“Samen Oplopen is heel goed bezig. We moeten kijken hoe we met minder middelen toch de juiste zorg kunnen bieden. Wij hebben een aantal gezinnen waarbij we met Samen Oplopen optrekken en soms lukt het de hulpverlening sneller af te bouwen omdat er een vrijwilliger meeloopt met het gezin. We zien Samen Oplopen een zeer belangrijke rol spelen in het bieden van aandacht, tijd, een luisterend oor en ondersteuning. Maar vooral ook het bieden van overzicht en vertrouwen.”

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Volg ons dan op Twitter en Facebook of meld je aan voor onze nieuwsbrief.