over ons

 
Samen Oplopen is in 2011 gestart in Zeist. Samen Oplopen werd opgericht door Linda Otterman. Zij zag vanuit haar werk in de gezondheidszorg veel gezinnen die  problemen op meerdere gebieden tegelijk hadden. Als jeugdverpleegkundige had ze niet de ruimte om deze gezinnen te helpen.
 
Doorverwijzen was vaak lastig doordat de hulp buitenshuis was, er wachtlijsten waren,  als zwaar werd ervaren of verdeeld moest worden over vele soorten hulpverleners. Dat was niet de soort steun waar gezinnen behoefte aan hadden. Daarnaast wist Linda dat er veel gezinnen in haar omgeving waren waar alles wel goed ging.
 
Wanneer je mensen die hun leven in balans hebben koppelt aan gezinnen met problemen, kun je het ‘gat’ dichten tussen professionele zorg en helemaal geen zorg. Daarom heeft Linda Samen Oplopen opgericht, waar steeds ongeveer zestig vrijwilligers binnen zestig gezinnen in Zeist actief zijn, om hulp te bieden waar nodig. Veel gezinnen hebben dankzij Samen Oplopen hun leven weer op de rit gekregen.

missie

 

De missie van Samen Oplopen is het verbeteren van de omstandigheden waarin een gezin leeft, om zware problemen te voorkomen. Wat centraal staat is het goed luisteren naar wat het gezin wenst en nodig heeft en daarop aansluiten. Daarnaast willen we hen helpen problemen op te lossen en hun sociale netwerk uit te bouwen. Zodat ze straks zelf weer verder kunnen, met de bagage die ze hebben meegekregen.

 

 

doel

 

Ons doel is een betere sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen binnen de gezinnen en het voorkomen van  hulpverlening (preventie).

“Onze vrijwilliger komt één keer in de week en is erg aardig. Hij helpt ons met allerlei dingen en is het is heel gezellig als hij er is. Hij oefent geen druk uit maar denkt gewoon mee en helpt ons ruimte in ons hoofd en huis te creëren. De humor en warmte die hij iedere keer meebrengt is heel waardevol voor ons.”

Aanpak

 

De problemen kunnen sociaal, financieel, praktisch of emotioneel van aard zijn. Vaak spelen er meerdere problemen tegelijk. De vrijwilligers worden ondersteund door de coördinatoren, die zo nodig snel kunnen doorverwijzen naar andere vormen van zorg. Vrijwilligers lopen een half jaar tot maximaal twee jaar mee met een gezin.

 

Naast de hulp die Samen Oplopen biedt, kijken we ook hoe het gezin een sociaal netwerk kan opbouwen door activiteiten te ontwikkelen of aan te sluiten op de plaatselijke activiteiten die daaraan bijdragen. In Zeist is bijvoorbeeld een netwerk ontstaan waarin Samen Oplopen Zeist activiteiten organiseert als feesten, koffie- en themaochtenden, uitwisseling van kleding en huisraad en een oppaspool. Ook worden de gezinnen in Zeist  gewezen op activiteiten in het dorp zelf of kunnen de kinderen deelnemen aan gesponsorde zomerkampen. Zo kunnen gezinnen, die inmiddels geen vrijwilliger meer hebben, betrokken blijven.

 

Ook probeert Samen Oplopen armoede te verlichten, wanneer dat aan de orde is. Daarvoor wordt samengewerkt met plaatselijke organisaties en fondsen.

 

 rol in het zorgveld


 Samen Oplopen koppelt burgers die een gezonde basis en een sociaal netwerk hebben aan gezinnen in dezelfde woonplaats met meerdere problemen tegelijk. Zo leveren we steun, zorg en begeleiding door een combinatie van vrijwillige inzet en professionele zorg en begeleiding.

 

Deze combinatie van formele en informele zorg is een ontwikkeling die goed past in het huidige zorgveld. Waar zorg minder mag kosten en van burgers wordt gevraagd dat zij, binnen het eigen netwerk, elkaar ondersteunen.

 

Samen Oplopen is een pionier op dit gebied door in te gaan op de brede vraag van de gezinnen (generalistisch) en door weinig grenzen te stellen aan de vrijwilliger (de 'eigen grens' van de vrijwilliger is heilig en wordt bewaakt). Hiermee proberen we aan te sluiten op de principes van de presentiebenadering.

 

De laatste maanden worden veel vluchtelinggezinnen aangemeld. Samen Oplopen kan bij de inburgering een belangrijke rol spelen door onze benadering.

 

Het is belangrijk dat vrijwilligers en professionals niet langs elkaar heen werken maar juist nauw samenwerken. Stevige netwerken en signalering worden steeds belangrijker.

 

Samen Oplopen werkt daarom nauw samen met professionele hulpverlenende instanties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij het inlooppunt van het CJG komen mensen met allerlei problemen binnen. Een deel heeft niet meteen professionele hulp nodig, maar kan ook goed geholpen worden met een vrijwilliger die helpt bij praktische problemen of een rol kan spelen in sociaal isolement en eenzaamheid. De professionele  coördinator bewaakt de kwaliteit van de koppeling en kan de vrijwilliger waar nodig aanvullen met professionele inzet. Dit maakt de geboden steun en zorg laagdrempelig.

 

Door intensief samen te werken kan snel inzicht ontstaan in welke hulp nodig is. Hiermee vervult Samen Oplopen een belangrijke, preventieve rol binnen de zorg.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist:

quote

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Volg ons dan op Twitter en Facebook of meld je aan voor onze nieuwsbrief.