Samen Oplopen is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie

Lees verder
Petra Kalf - Coördinator Lokalis Utrecht | Samen Oplopen

Petra Kalf
Bereikbaar op tel.: 06 82092308 of mail: PetraKalf@Lokalis.nl

Samen Oplopen Utrecht wil graag dat gezinnen of jongeren, die veel stress en zorgen hebben, niet alleen hulp krijgen van een professional maar ook van een mede-burger die vrijwillig met hen mee denkt en doet, als zij dat wensen.

Lokalis biedt in het buurteam Jeugd en Gezin in Overvecht ambulante hulp  aan jeugd en gezinnen. Maar Lokalis wil ook dat gezinnen steun krijgen van mensen die er vrijwillig voor kiezen om hen te steunen. Daarom voert het Buurtteam Overvecht de werkwijze van Samen Oplopen uit.

Samen Oplopen koppeltinwoners uit Utrecht als vrijwilliger aan gezinnen of jongeren. De vrijwilligers leveren steun, zorg en begeleiding op een laagdrempelige manier door aan te sluiten bij de behoeften van het gezin. De coördinator van Samen Oplopen Utrecht, Petra,  begeleidt de koppeling van de vrijwilliger aan het gezin of een jongere. Petra legt laagdrempelig contact met de gezinnen en vrijwilligers. De gezinscoach van Lokalis werkt op professioneel niveau binnen het gezin aan de hulpvragen die er zijn. Een prachtige samenwerking van formele zorg en informele steun om zo met elkaar rondom het gezin te staan en het de steun te bieden die dat nodig heeft.

Nieuwe vrijwilligers!

Mensen die het goed hebben kunnen veel betekenen voor mensen die het minder goed hebben. Samen Oplopen Utrecht verbindt vrijwilligers aan gezinnen die veel stress ervaren, vaak op meerdere vlakken in hun leven. Stress doordat gezinnen weinig financiële armslag hebben, alleenstaande ouder zijn, de samenleving als lastig ervaren, in een nieuw land wonen, zich alleen of overbelast voelen. Mee denken of mee doen, in de situatie van het gezin. Dat geeft zin én een vorm van verbinding die je anders wellicht niet had gemaakt. We willen graag dat vrijwilligers zich in kunnen zetten op een manier die past bij de eigen mogelijkheden, agenda en talenten.

Gesteund door de vrijwilliger coördinator!

De vrijwilligers van Samen Oplopen in Utrecht worden gesteund door de vrijwilligerscoördinator van Lokalis, Petra Kalf. Zij werkt samen met de jeugdprofessionals van het buurtteam Jeugd & Gezin Overvecht. Petra werft, selecteert en traint de vrijwilligers en begeleidt de koppeling van de vrijwilliger aan het gezin. Het kan zijn dat het gezin ook professionele hulp krijgt van het buurteam Jeugd & Gezin maar het kan ook zijn dat deze hulp door Samen Oplopen (op den duur) niet (meer) nodig is.  Petra Kalf heeft een hulpverlenersachtergrond en begeleidt de gezinnen én vrijwilligers waar dat maar nodig is. Zij kan te zware problemen van de schouders van vrijwilligers halen, de kwaliteit bewaken in de gezinnen en zo nodig snel schakelen met de professionals van het buurteam Jeugd & Gezin. Meer weten? Petra Kalf komt graag verder uitleggen wat Samen Oplopen kan betekenen voor jou als jongere of gezin, als vrijwilliger of verwijzer. Bel of mail haar gerust.

Contact met Samen Oplopen in deze gemeente

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.