Zeist

Samen Oplopen Zeist is een onafhankelijke stichting, gestart in januari 2011, en is op de volgende manier georganiseerd:

 

coördinatoren

Bij Samen Oplopen in Zeist werken vier coördinatoren. Zij begeleiden de koppelingen tussen gezinnen en vrijwilligers.

 • Linda Otterman [tevens directeur]
 • Noortje de Jonge
 • Hana Rahim
 • Tabitha Wendt

 

bestuur

Het bestuur van Stichting Samen Oplopen Zeist bestaat uit:

 • Annet Roodenburg (voorzitter)
 • Geertje Vos (secretaris)
 • Trudy Slager (penningmeester)

 

comité van advies

De stichting wordt ondersteund door een Comité van Advies:

 • Boele Staal (voormalig commissaris van de Koningin in Utrecht, Eerste Kamerlid)
 • Rudi Boekhoven (voormalig burgemeester Zeist)
 • Nico Peelen (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Abrona)
 • Ruud Bruijnis (voormalig directeur amateurvoetbal van de KNVB)
 • Aat Grinwis (raadslid en bestuurder van Zakelijk Zeist, KNHB en Rode Kruis)
 • Ella van Lingen (voorzitter raad van bestuur van Reinaerde)

 

partners

Samen Oplopen Zeist werkt nauw samen met o.a. het Centrum voor Jeugd en Gezin, waaronder veel organisaties in zorg en welzijn vallen. Ook met andere organisaties die met vrijwilligers werken wordt nauw samengewerkt.

 

Samen Oplopen neemt deel aan verschillende netwerkoverleggen, o.a. Netwerkoverleg Noord, Netwerkoverleg Kerkebosch en Netwerkoverleg Minima.

 

financiers

Samen Oplopen Zeist wordt financieel mogelijk gemaakt door:

 • De gemeente Zeist
 • Kansfonds
 • Oranjefonds
 • VSBfonds
 • Stichting SOZW
 • Meerdere particuliere giften

 

vluchtelinggezinnen

Veel vluchtelinggezinnen, met een status, krijgen  een huis in Zeist. Ook voor hen is een vrijwilliger heel belangrijk zodat zij zich thuis voelen en inburgeren. We werken daarvoor samen met vluchtelingenwerk en de Integratieroute in Zeist. Gewoon menselijk contact is al fijn.

 

kwaliteit

We zijn aangesloten op de verwijsindex risicojongeren (VIR), jeugdlinq en 'in veilige handen' van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerdswerk (NOV). We houden onze deskundigheid actueel door scholingen en trainingen.

Samen Oplopen is geëvalueerd in een onderzocht door het kenniscentrum 'Sociale Innovatie' van de Hogeschool Utrecht (zie missie en werkwijze).

 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Volg ons dan op Twitter en Facebook of meld je aan voor onze nieuwsbrief.