rol in het zorgveld

Samen Oplopen koppelt burgers die een gezonde basis en een sociaal netwerk hebben aan gezinnen in dezelfde woonplaats met meerdere problemen tegelijk. Zo leveren we steun, zorg en begeleiding door een combinatie van vrijwillige inzet en professionele zorg en begeleiding.

 

Deze combinatie van formele en informele zorg is een ontwikkeling die goed past in het huidige zorgveld. Waar zorg minder mag kosten en van burgers wordt gevraagd dat zij, binnen het eigen netwerk, elkaar ondersteunen.

 

Samen Oplopen is een pionier op dit gebied door in te gaan op de brede vraag van de gezinnen (generalistisch) en door weinig grenzen te stellen aan de vrijwilliger (de 'eigen grens' van de vrijwilliger is heilig en wordt bewaakt). Hiermee proberen we aan te sluiten op de principes van de presentiebenadering.

 

De laatste maanden worden veel vluchtelinggezinnen aangemeld. Samen Oplopen kan bij de inburgering een belangrijke rol spelen door onze benadering.

 

Het is belangrijk dat vrijwilligers en professionals niet langs elkaar heen werken maar juist nauw samenwerken. Stevige netwerken en signalering worden steeds belangrijker.

Samen Oplopen werkt daarom nauw samen met professionele hulpverlenende instanties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij het inlooppunt van het CJG komen mensen met allerlei problemen binnen. Een deel heeft niet meteen professionele hulp nodig, maar kan ook goed geholpen worden met een vrijwilliger die helpt bij praktische problemen of een rol kan spelen in sociaal isolement en eenzaamheid. De professionele  co√∂rdinator bewaakt de kwaliteit van de koppeling en kan de vrijwilliger waar nodig aanvullen met professionele inzet. Dit maakt de geboden steun en zorg laagdrempelig.

 

Door intensief samen te werken kan snel inzicht ontstaan in welke hulp nodig is. Hiermee vervult Samen Oplopen een belangrijke, preventieve rol binnen de zorg.

 

Van 2011 tot 2013 is er een evaluatief onderzoek gedaan door het kenniscentrum 'Sociale Innovatie' van de Hogeschool Utrecht. De gezinnen blijken de steun van Samen oplopen te waarderen met een '9'. Er is op alle bekeken leefgebieden een verbetering te zien.

Het onderzoek kan gedownload worden, kijk daarvoor bij de locatie Zeist.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Volg ons dan op Twitter en Facebook of meld je aan voor onze nieuwsbrief.