professionals

In het brede veld van de gezondheidszorg verandert veel. Naast het feit dat er flink bezuinigd moet worden, is het besteedbare budget per 2015 overgeheveld naar de gemeentes. Binnen veel gemeentes ligt de nadruk op samenwerken, voor elkaar zorgen. Als mensen het niet meer zelf kunnen redden is het belangrijk dat er een vangnet is voor de meest kwetsbare mensen.

 

De vrijwilligers van Samen Oplopen zijn een vangnet voor de kwetsbare gezinnen. Zij proberen het netwerk van het gezin te vergoten en zwaarte, zoals armoede, te verlichten.

 

De professionele coördinatoren van Samen Oplopen begeleiden de gezinnen en vrijwilligers en onderhouden contacten met betrokken zorgorganisaties om de kwaliteit en grenzen te bewaken. Daarnaast verlenen de coördinatoren ook zelf zorg en begeleiding aan de gezinnen als de vrijwilliger dat niet kan. Zo hoeft er geen ‘derde’ hulpverlener in het gezin te komen en kan Samen Oplopen generalistisch werken. Waar de expertise van de coördinator te kort schiet, volgt doorverwijzing naar andere zorg- of vrijwilligersorganisaties.

 

Ook is er aandacht voor het uitbreiden van het sociale netwerk van het gezin, het bestrijden van armoede en participatie. Het belang van de kinderen in de gezinnen staat voorop.

Centraal staat dat professionals, vrijwilligers en de gemeente nauw met elkaar samenwerken. Bij het zoeken naar de best passende oplossing kijken we niet alleen naar de hulpvraag maar ook naar de persoonlijke situatie van de vrager. Dan kan de oplossing daar zoveel mogelijk op afgestemd worden.

 

Samen Oplopen werkt intensief samen met buurtteams en instanties zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, vluchtelingenwerk en welzijnsorganisaties. Samen Oplopen voorkomt regelmatig de noodzaak van het inzetten van professionele zorg en voorkomt daarmee (langdurige trajecten) zoals bij Thuisbegeleiding, Maatschappelijk Werk, Sociale Dienst, Ambulante zorg, Thuiszorg, een Saveteam, Jeugdzorg en geïndiceerde zorg.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist:

“Samen Oplopen is heel goed bezig. We moeten kijken hoe we met minder middelen toch de juiste zorg kunnen bieden. Wij hebben een aantal gezinnen waarbij we met Samen Oplopen optrekken en soms lukt het de hulpverlening sneller af te bouwen omdat er een vrijwilliger meeloopt met het gezin. We zien Samen Oplopen een zeer belangrijke rol spelen in het bieden van aandacht, tijd, een luisterend oor en ondersteuning. Maar vooral ook het bieden van overzicht en vertrouwen.”

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Volg ons dan op Twitter en Facebook of meld je aan voor onze nieuwsbrief.