missie

missie

De missie van Samen Oplopen is het verbeteren van de omstandigheden waarin een gezin leeft, om zware problemen te voorkomen. Wat centraal staat is het goed luisteren naar wat het gezin wenst en nodig heeft en daarop aansluiten. Daarnaast willen helpen problemen op te lossen en hun sociale netwerk uitbouwen. Zodat ze straks zelf weer verder kunnen.

 

doel

Ons doel is een betere sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen binnen de gezinnen en het voorkomen van tweedelijns hulpverlening (preventie).

 

werkwijze

Samen Oplopen richt zich op gezinnen die veel problemen ervaren. Dit kunnen gezinnen zijn die op of onder de armoedegrens leven, geïsoleerd zijn of zwaar belast. Maar ook gezinnen die uit het buitenland komen en geen familie of vrienden in Nederland hebben.

 

Zodra een gezin zich aanmeldt, gaat één van de professionele zorgcoördinatoren naar het gezin toe om te bespreken welke hulp er nodig is. Wanneer er een helder beeld is van de situatie, koppelt de coördinator een vrijwilliger aan dit gezin.

Deze vrijwilliger denkt en werkt in brede zin mee met het gezin. Belangrijk is dat de gezinsleden centraal staan en aangeven wat de problemen zijn en hoe ze geholpen willen of kunnen worden.

 

De problemen kunnen sociaal, financieel, praktisch of emotioneel van aard zijn. Vaak spelen er meerdere problemen tegelijk. De vrijwilligers worden ondersteund door de coördinatoren, die zo nodig snel kunnen doorverwijzen naar andere vormen van zorg. Vrijwilligers lopen een half jaar tot maximaal twee jaar mee met een gezin.

 

Naast de hulp die Samen Oplopen biedt, kijken we ook hoe het gezin een sociaal netwerk kan opbouwen door activiteiten te ontwikkelen of aan te sluiten op de plaatselijke activiteiten die daaraan bijdragen. In Zeist is bijvoorbeeld een netwerk ontstaan waarin Samen Oplopen Zeist activiteiten organiseert als feesten, koffie- en themaochtenden, uitwisseling van kleding en huisraad en een oppaspool. Ook worden de gezinnen in Zeist  gewezen op activiteiten in het dorp zelf of kunnen de kinderen deelnemen aan gesponsorde zomerkampen. Zo kunnen gezinnen, die inmiddels geen vrijwilliger meer hebben, betrokken blijven.

 

Ook probeert Samen Oplopen armoede te verlichten, wanneer dat aan de orde is. Daarvoor wordt samengewerkt met plaatselijke organisaties en fondsen.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Volg ons dan op Twitter en Facebook of meld je aan voor onze nieuwsbrief.